Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.07.12

DTKs Bull Terrier gruppe

Oversigt

 

Bull Terrier gruppen består af Bull Terrier ejere og opdrættere, der er medlem af Dansk Terrier Klub.

 

Har du lyst at blive en del af Bull Terrier gruppen, kan du blive medlem via DTKs webside.

 

Bull Terrier gruppen er organiseret på følgende måde:

Racerepræsentantskabet

Består af 2 personer, hvoraf en er ansvarshavende racerepræsentant. Disse varetager racens særlige interesser i DTK.

RAS udvalget

RAS udvalget med racerepræsentanten som formand er ansvarlig for indsatser og mål i RAS, men delegerer ansvar og opgaver til øvrige medlemmer af DTKs Bull Terrier gruppe.

 

 

 

RAS udvalget har til opgave at sikre koordination på tværs af alle udvalg / arbejdsgrupper i Bull Terrier gruppen. Et medlem fra RAS udvalget deltager i hver arbejdsgruppe.

Udvalg / arbejdsgrupper

Der etableres det nødvendige antal udvalg / arbejdsgrupper til at varetage løbende og enkeltstående indsatser i henhold til RAS.
Hvert udvalg / arbejdsgruppe har et medlem af RAS udvalget som formand. Udvalgsmedlemmer vælges blandt Bull Terrier gruppen i DTK. Størst muligt antal af medlemmerne involveres i arbejdet.

Udvalg under Dansk Terrier Klub

Derudover er der en del udvalg i DTK regi, som varetager opgaver/aktiviteter/interesseområder for alle eller flere af DTKs racer.

 

Racerepræsentantskabet [ Top ]

RAS udvalget [ Top ]

Udvalg / arbejdsgrupper [ Top ]

 

Bull Terrier gruppens racerepræsentanter er:

Telefonisk henvendelse er bedst efter kl. 19 på hverdagen

 

Bull Terrier gruppens RAS udvalg har siden udvalgets oprettelse i juli 2007 været:

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke nedsat yderligere udvalg eller arbejdsgrupper i Bull Terrier gruppens regi.

Bull Image Gruppen [ Top ]

Pokaludvalg [ Top ]

DTK's strategi-udvalg [ Top ]

 

Dansk Terrier Klubs arbejdsgruppe for bull racer har 1 medlem fra Bull Terrier gruppen:

Besøg Bull Image Gruppens Facebook her

 

Marianne modtog i 2014 for sit arbejde i forbindelse med hundeloven.

 

DTKs Pokaludvalg består af 2 medlemmer fra Bull Terrier gruppen:

Jette og Ulrik modtog i 2013 Dansk Terrier Klubs hædersbevisning (sølvnål) for deres - på det tidspunkt - 10 års arbejde for pokaludvalget.

 

Dansk Terrier Klubs Strategi-udvalg har 1 medlem fra Bull Terrier gruppen:

Besøg Strategi-udvalgets Facebook her

 

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.