Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2016.06.26

Oprindelse

Racespecifik Avls Strategi

 

Gardenia Donar-Span | kuldbror til Raydium Brigadier, der vandt The Regent Trophy i 1937

I slutningen af 1800 tallet begyndte en voksende engelsk middelklasse at efterspørge selskabs- og udstillingshunde. Hunde blev ikke længere kun betragtet som brugshunde. De mere velstående klasser kunne nu tillade sig at holde hund som statussymbol og hobby.

Skabelsen

Bull Terrieren blev første gang præsenteret på en hundeudstilling i Enland i maj 1862. Den blev vist af James Hinks, der anerkendes, som ’racens skaber’.

 

James Hinks benyttede mange racer for at nå sit mål om at skabe en ’Gentleman’s companion’ – altså en gentlemans ledsager – men den engelske bulldog, dalmatineren og – den nu uddøde engelske hvide terrier var hovedingredienserne. Eksteriørmæssigt havde den engelske hvide terrier lighed med nutidens manchester terrier.

 

James Hinks Bull Terrier bliver i litteraturen omtalt som ’The New Bull Terrier’, idet den adskilte sig fra de hidtil kendte ’bull and terriers” (kombinationer af bulldog og forskellige terriers). Hans mål var at skabe en helt hvid hund og datidens hundefolk værdsatte det, idet James Hinks ”hvide kavaler” hurtigt blev populær og gjorde sig godt på hundeudstillinger. Bull Terrieren blev en modehund og i 1887 blev The Bull Terrier Club dannet.

 

Både i litteratur, blandt Bull Terrier ejere og opdrættere forveksles ’bull and terriers’ ofte med ’The New Bull Terrier’, når Bull Terrierens oprindelse beskrives, hvorfor racen af og til fejlagtigt betegnes som kamphund af oprindelse.

Forbedringen

I erkendelse af arvelighed forbød den The Kennel Club (Storbritannien) i 1909 udstilling af og avl på døve hunde. Et problem, der var meget udbredt hos Bull Terrieren – og stadigt eksisterer i dag. Døvhed stammer bl.a. fra den engelske hvide terrier, hvoraf den sidste blev registreret i 1904. Racen formodes uddød netop p.g.a. døvhed.

 

Dedikerede opdrættere fornyede racen ved udvikling af opretstående øre (ørekupering var blevet forbudt), en farvet variant (anerkendt af KC i 1933) og - ikke mindst - det, der i dag eksteriørmæssigt kendetegner racen bedst; downface og ægformet hoved. Hovedarkitekten bag fornyelsen var Harry Monk, der betegnes som den, ’der forbedrede racen’.

 

Den kennel, der fik størst betydning for udviklingen af de farvede Bull Terriere, som helt op til i dag stadig har markant indflydelse på stamtavlerne, var Romany, repræsenteret ved D. Montague Johnstone. Hun købte sin første Bull Terrier i 1927 og opdrættede Bull Terriere indtil 1980. Ved slutningen af 2. verdenskrig sluttede Meg Williams sig til Montaque Johnstone under Romany kennelnavnet.

Moderniseringen

Raymond OppenheimerI 1936 dukkede et nyt navn, Raymond H. Oppenheimer, op i den engelske Bull Terrier verden.

 

Han fik en indflydelse på racen, der ikke er set side.

Det kan med rette siges, at han er ’den moderne Bull Terriers far’.

 

I nært samarbejde med Eva Weatherill fik han, frem til sin død i 1984, signifikant betydning for de hunde, vi kender i dag, både via de mange og banebrydende hunde, som de to kenneler producerede, men også via sin markante indsats og indflydelse i det strategiske og politiske hundeliv.

 

 

 

Raymond H. Oppenheimer opdrættede Bull Terriere under kennelnavnet, Ormandy og Eva Weatherill under Souperlative.

Mange hunde bar begge navne. Det er ikke sandsynligt, at der findes Bull Terriere i dag uden Ormandy og Souperlative blod i deres afstamning.

Opgør med den helt hvide Bull Terrier

Da Bull Terrierens vigtigste egenskab oprindeligt var den helt hvide pels, var det et stort skridt for de tidlige opdrættere at acceptere den farvede variant, som fra starten blev forsøgt avlet ud af racen, men senere blev anset som en nødvendighed for racens udvikling, såvel helbreds- som eksteriørmæssigt.

Hvor der i den første del af 1900 tallet stadigt var stor uenighed om, hvorvidt en hvid Bull Terrier efter farvede linjer, var en ”rigtig” Bull Terrier, betragtes den hvide og den farvede variant i dag på verdensplan som én race – ikke kun stambogsmæssigt, men også blandt opdrættere.

Historie versus vandrehistorier

Desværre formidles en del ukorrektheder og vandrehistorier om Bull Terrierens oprindelse og oprindelige formål både via bøger, raceklubber, opdrættere og ejere. Den tidlige Bull Terriers evner som kamphund berømmes og James Hinks tillægges ønsket om at skabe en sådan. En af årsagerne er forveksling af, hvad der er i gamle kilder omtales som ’bull and terrier’ og vores egen race, Bull Terrier.

  • Da James Hinks introducerede Bull Terrieren i 1862, havde kampe mellem hunde og andre dyr været forbudt i 27 år (siden 1835), hvorfor det ikke er sandsynligt, at Bull Terrieren blev skabt til kamp med tyre, som ofte påstået.
  • Derudover prioriterede James Hinks den hvide pels over alt andet i sit avlsarbejde, hvilket han ikke havde gjort, hvis han ønskede at skabe en kamphund.
  • Egenskaber som f.eks. styrke, hurtighed og aggression havde da haft større betydning end pelsens farve.
  • Endeligt benyttede han dalmatineren i avlen. En race, der i givet fald ville forringe Bull Terrierens kampegenskaber væsentligt.

I slutningen af 1990’erne satte skotske Kevin Kane sig for at bevise disse historier ved brug af samtidige kilder. Udover offentlige arkiver fik han adgang til Hinks familiens papirer.

Resultatet var kort og godt, at Kevin Kane måtte konkludere, at Bull Terrieren var skabt som udstillingshund samt at f.eks. den berømte historie om Bull Terrieren, Puss’ evner som kamphund var ganske usand.

 

Denne historie blev først nedskrevet 34 år efter, at den angiveligt havde fundet sted. Indtil da var den gået fra mund til mund. Det gør, at mange elementer i historien er direkte ukorrekte eller ikke mulige.

 

I forbindelse med Dansk Terrier Klubs 75 års jubilæum i 2002 sammenfattede Kevin Kane nogle af sine resultater, der er publiceret i hans 2 bøger - Pity Me og James Hinks Master Craftsman, i en artikel, som blev udgivet i jubilæumsnummeret af Terrier Nyt.

Kilde for alle ovenstående afsnit under ’Oprindelse’: Bull Terriers Today, Full Circle, Pity Me, James Hinks Master Craftsman, The Souperlative Story

Danmark

Desværre er Bull Terrierens danske historie ikke veldokumenteret. RAS udvalget har ikke haft de fornødne ressourcer til at undersøge alt, hvad der er muligt om racens danske historier i forbindelse med første udgave af RAS. Det bliver der forhåbentligt rådet bod på ved fremtidige versioner.

RAS udvalget har dokumenteret, hvad der indtil nu er blevet arbejdet på, så det fremtidige arbejde kan fortsættes herfra.

Dansk Kennel Klubs arkiver

Dansk Kennel Klub stiller deres arkiver til rådighed, men arkiveringsmetoderne for det ældste materiale gør informationerne svært tilgængelige.

Stamtavler

1979 - i dag: I løbet af 1979 påbegynder DKK elektronisk registrering af hunde. Disse oplysninger kan søges via www.hundeweb.dk.

 

1968 - 1979: Stamtavler er arkiveret på papir sorteret pr. år og opdelt pr. race. Disse er kopieret til eventuel senere research.

 

Tidligere - 1968: Før 1968 er stamtavle materialet mere utilgængeligt, idet det er registreret i stambogsnummer orden således, at samtlige stamtavler for alle racer skal gennemgås for at finde relevante informationer om Bull Terriere. Materialet er til dels håndskrevet og ikke i datoorden. 60 bøger, der hver indeholder ca. 400-700 stambogsnumre - startende med 1968 og tilbage i tiden, er gennemgået. Disse stambogsnumre omfatter dog kun 3-4 års registreringer. Materiale vedr. Bull Terriere er kopieret til eventuel senere research. Det er dokumenteret, hvilke bøger der er gennemgået, så det er let at forsætte gennemgang af registreringerne.

 

I det gennemgåede materiale fra før 1968 blev der fundet 36 indregistrerede Bull Terriere, hvoraf 2 var importeret fra Ruth og Olle Hägglund, kennel Panzarkraft, i Sverige og 24 var opdrættet af Georg og Brian Sand, kennel Sablos. Den første registrering blev født 6/1 1965 og den sidste 12/2 1967.

Det vides således endnu ikke, hvornår den første Bull Terrier blev registreret i Danmark, hvornår det første kuld blev født og hvem der opdrættede det.

Kennelmærker

Alle kennelmærker registreret fra midten af 1960’er ligger arkiveret i alfabetisk orden. Alle racer er således ”blandet sammen”. D.v.s kennelmærket skal kendes for, at der kan findes information om pågældende kennelmærke eller samtlige arkivkort skal gennemgås for at finde Bull Terrier kennelmærkerne. Der er pr. oktober 2007 ca. 13.000 kort i arkivet, hvilket gør det til en tidskrævende opgave.

Om Kennel Sablos - som meget vel kan være det første registrerede kennelmærke for Bull Terriere - kan fortælles, at det blev registreret af Georg og Brian Sand i december 1964. Stamtavler viser, at Brian Sand opdrættede alene på kennelmærket fra 1970.

Udstillinger

DKKs arkiver indeholder ikke materiale om de tidlige udstillinger. Det vides således ikke, hvornår den første Bull Terrier blev udstillet i Danmark og hvem det var.

Hvad vi ved

Fra midten af 1960’erne til 1968 er der få registreringer af Bull Terriere, herefter ses en stigning i registreringer. Der avles regelmæssigt og der importeres flere hunde fra England og Sverige.

 

Konklusion


Viden om og formidling af racens oprindelse er generelt for ringe hos opdrættere og ejere.

Der formidles mange ukorrektheder og vandrehistorier også via raceklubber og litteratur. Bl.a. som følge deraf opfatter en del af vores omverden racen som en kamphund, hvilket skader Bull Terrierens image og er en trussel for dens fremtid.

 

 

Det langsigtede mål for oprindelse er, at omverdenen ikke fejlagtigt anser Bull Terrieren for en kamphund.

 

Det opnås ved:

  • Alle opdrættere og ejere kender den sande historie om Bull Terrierens oprindelse og er i stand til at videreformidle den til omverdenen på en ensartet, seriøs og forståelig måde.

Den rigtige historie om Bull Terrierens oprindelse afliver myten om racen som datidens kamphund. Det er meget vigtigt netop i disse tider med megen debat om muskel / kamphunde - og også for opdrætteres og ejeres forståelse af racens ideal.

 

Det gøres forståeligt, hvori forskellen ligger på ’bull and terrier’ og Bull Terrier.

Raymond Oppenheimer & Eva Weatherill modtager the Monkery Stud dog award i 1984

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.