Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.12.08

Sundhed

Racespecifik Avls Strategi

 

Bull Terrier opdrættere udfordres af mange helbredsproblemer, hvoraf en del er racespecifikke og dermed udbredte. Sundhedsarbejdet hæmmes af den - på verdensplan - begrænsede population, der til og med har en høj indavlsprocent.

Nedarvning

Stærkt forenklet nedarves langt de fleste helbredsproblemer recessivt, hvilket betyder, at begge forældre kan bære de genetiske anlæg ”skjult”, hvilket betyder, at de ikke selv har sygdommen, men kan videregive anlægget til deres afkom.

 

 

Valg & fravalg af avlsmateriale

Sundhedsproblemer ikke løses ved ukritisk at fjerne individer fra avlen, hvis de blot er i familie med en sygdomsramt hund eller har en mild grad af et af de mest udbredte helbredsproblemer. Det skaber blot indavlsdepression. De vigtigste værktøjer til at forbedre racens sundhedstilstand er viden, anvendelse af tests, åbenhed og ærlighed blandt opdrættere.

 

Kun hvis vi seriøst bruger vores viden og de test muligheder, vi har, kan vi sagligt selektere i vores avlsprogram. Ved at kombinere dette med åbenhed, ærlighed og konstruktiv anvendelse af den viden, vi har, om de enkelte dyr, kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag. Det skal ske med fokus på at avle sunde og gode, racetypiske Bull Terriers.

Dansk sundhedsprogram

Danmark har indtil nu ikke haft et sundhedsprogram for Bull Terriere, der sikrer værktøjer og viden til begrænsning af udbredelse af arvelige sygdomme hos racen. Det være sig anbefalinger af testmetoder for udvalgte helbredsproblemer, statistisk opsamling af data vedr. testresultater og helbredsproblemer samt formidling af viden til opdrættere og ejere. Det er påkrævet for, at de danske opdrættere kan yde deres bidrag til racens sundhedsmæssige forbedring i lighed med vores referenceklubber i form af sundere hunde, viden og understøtning af forskning.

 

Dansk Kennel Klub er påbegyndt sundhedsprogram, der giver mulighed for registrering af testresultater inden for udvalgte sygdomsområder. DKKs hudprogram og DKKs registrering af patella luksation kan have særlig relevans for Bull Terriere. På nuværende tidspunkt indgår racen ikke i DKKs programmer.

Racens helbredsproblemer

Racen og opdrætterne udfordres af flere helbredsproblemer, der enten kan betegnes som racespecifikke, formodentligt racespecifikke eller forekommende i racen med en vis frekvens - om end sidstnævnte ikke nødvendigvis er højere eller på niveau med den øvrige gennemsnitlige hundepopulation.

 

De største udfordringer på verdensplan findes inden for:

 • Hjerte (aortastenose & mitral valvulær dysplasi)
 • Nyrer (familiær nefropati & renal dysplasi)
 • Døvhed (enkelt & dobbeltsidet)
 • Patella luksation (løs knæskal)
 • Hudproblemer (demodicose & allergi)

Når hudproblemer nævnes, er der tale om en anerkendelse af symptomer. Der er i højere grad tale om en immunologisk udfordring.

 

Konklusion


Racens sundhedsprogram, der indeholder testanbefalinger for avlsarbejdet, opdateres løbende.

Derudover skal der skabes en kultur blandt Bull Terrier opdrættere og ejere, der sikrer åbenhed og ærlighed omkring helbredsproblemer samt en saglig tilgang til anvendelse af viden om de enkelte avlsdyr og seriøs anvendelse af foreliggende muligheder for tests.

 

Det langsigtede mål for sundhed er, at danske opdrættere bidrager til at fjerne eller i det mindste mindske forekomsten af sygdomme hos Bull Terriere og øge racens livskvalitet.

 

På længere sigt arbejdes der for, at data opsamles, så forskningsdata sikres. Eventuelt i samarbejde med internationale databaser.

 

Danmark er med til at sikre størrelsen af den internationale gen-pool inden for racen samt understøtte genetiske anlæg for farve, herunder især det brindlede.

 

Det opnås ved:

 • Opdrættere bruger deres viden og de test muligheder, der findes, og selekterer seriøst i deres avlsprogram.
  Gennem åbenhed, ærlighed og ved seriøst at bruge den viden, vi har, om de enkelte dyr, så kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag.
 • Midlet er anbefalinger af tests, frivillig testning og åben og ærlig deling af viden.
 • Det funderes i et miljø blandt opdrættere og ejere, hvor seriøsitet, åbenhed og ærlighed omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb.
  En kultur hvor det anses for uacceptabelt at ”bagtale” en kollega på grundlag af information, som denne selv har bidraget med, rygter, formodninger eller for egen vindings skyld.

Testanbefalinger [ Top ]

 

Screeningsaftale [ Top ]

Det anbefales, at opdrættere minimum benytter nedenstående tests i deres avlsarbejde:

 • Hjerte: Hunde, der skal indgå i avl, undersøges ved hjertescanning (ekkokardiografi).
  Udføres af hjertespecialist.

  Hunden skal være mindst 2 år gammel.

  Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger.

 • Nyrer: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget test af urinprøve (UPC) og blodprøve (BUN og Crea).
  Hunden skal være mindst 1 år gammel.

  Tests gentages årligt.

  Da scanning af nyrer indgår i vores screeningsaftale med KU, får mange hunde også fortaget denne undersøgelse.

 • Døvhed: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget en BAERtest.
  Kan kun udføres få steder.

  Hunden skal være mindst 6 uger gammel.

  Testen skal ikke gentages.

  Benyttes der undtagelsesvis en enkeltsidet døv hund i avl, BAERtestes alle hvalpe. Er der mistanke om enkelt eller dobbeltsidig døvhed hos en hvalp, BAERtestes hele kuldet.

 • Patella luksation: Hunde, der skal indgå i avl, testes ved mekanisk manipulation.
  Udføres af dyrlæge med erfaring i testen.

  Hunden skal være mindst 1 år gammel.

  Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger.

 

 

 

 

 

 

Læs mere i den racespecifikke avlsstrategi.

 

 

DTK's Bull Terrier gruppe har en screeningsaftale til fast projektpris med kardiologiklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr.

 

Læs mere om screeningsaftale her.

 

 

  

Information om de helbredsproblemer, der anbefales testet for [ Top ]

Herunder finder du information om de sygdomme, der ligger til grund for, at vi anbefaler screening (sundhedstests) af alle Bull Terriere, før de indgår i avl.

Overvejer du at anskaffe en Bull Terrier, så er det en god ide at tage en dialog med opdrætteren om sundhed og screening. Materialet på denne side kan hjælpe dig med dette.

 

Du kan læse meget mere om racen og sundhed i vores racespecifikke avlsstrategi. Her omtales andre helbredsproblemer, som det er relevant er være opmærksom på i nogle linjer.

 

Aortastenose/subaortal stenose

Mitral valvulær dyplasi

Aortastenose er en forsnævring af hovedpulsårens (aorta) klapområde. Det er ofte de store hunderacer, som f.eks. newfoundlænder, boxer og schæfer, der udvikler en forsnævring i aorta. Sygdommen klassificeres som medfødt, selvom forandringerne tidligst kan erkendes få uger efter fødslen.

Forsnævringen forekommer enten i selve hjertet under aortaklappen (SAS) eller også i selve klappen (AS).

 
Forsnævringen ved SAS består af bindevæv, der danner en uelastisk ring, som spærrer blodets frie løb ud fra venstre hjertekammer. Det medfører et øget tryk i hjertet. Det svarer til dét, der sker, hvis du vander haven og trykker vandslangen sammen; der kommer et stort tryk og hastigheden stiger.

Det betyder, at hjertet skal pumpe hårdere for at presse den nødvendige mængde blod ud i resten af kroppen og derfor bliver hjertemusklen tykkere med øget arvævs/bindevævsdannelse og karforandringer.

 

MVD er en medfødt hjertelidelse. Sygdommen indebærer, at hjerteklap-apparatet mellem venstre for- og hjertekammer er fejludviklet.

 

Lidelsen kan optræde allerede ved fødslen og forværres med tiden, men i de fleste tilfælde kan sygdommen først erkendes senere i livet

 

Familiær nefropati

Renal dysplasi

Polycystisk nyresygdom

Familiær nefropati er en arvelig nyrelidelse, der medfører nyresvigt hos unghunde. Lidelsen ses typisk hos hunde i alderen 2 til 18 måneder.

 

Hunde med renal dysplasi udvikler som oftest kronisk nyresvigt med tiden som regel inden 3 års alderen. Symptomerne ligner dem ved familiær nefropati.

 

Der udvikles løbende cyster af forskellig størrelse på nyrerne. Sygdommen kan med tiden føre til nyresvigt.

 

Udfordringen ved at teste nyrefunktion, når det skal besluttes, hvorvidt en hund skal benyttes til avl, er, at det er svært at konstatere sygdommene, mens hunden endnu er symptomfri.
Ved at vente med at benytte sin hund til avl til den 2-3 år gammel øges chancen for, at nyresygdomme er kommet i udbrud, inden hunden benyttes til avl. Det er en klog strategi, hvis hunden er beslægtet med hunde, der har nedsat nyrefunktion.

 

Bemærk at nyresygdom kan først konstateres ved kombineret blod og urinprøve, når hundens nyrefunktion er nedsat med op til 75 %.


Døvhed

Døvhed er kendt hos mange hunderacer, heriblandt Bull Terriere.
Hundene fødes som normalt hørende fra ca. 3 ugers alderen og forbliver normalt hørende. Men nogle hvalpe taber i 3-6 ugers alderen høreevnen enten ensidigt eller dobbeltsidigt. Dvs. hundene er helt døve eller ”kun” døve på det ene øre.


Tilstanden er specielt kendt for hvide hunde eller hunde med hvide aftegninger. Hos nogle af disse hunde dannes stoffet melanin utilstrækkeligt og det har betydning for opretholdelse af vigtige høreceller i det indre øre. Døvhed forekommer oftest hos hvide hunde, men kan også forekomme hos farvede.

 

Avlsmæssigt det vigtigt at være opmærksom på, at det genetiske anlæg for døvhed er præcis det samme uanset, om der er tale om ensidig eller dobbeltsidig døvhed.

 

Patellaluksation

Patellaluksation betegner den tilstand, hvor patella (knæskal) ikke ligger stabilt på plads. Knæskallen er placeret i lårets store strækkemuskel (quadricepsmusklen).Knæskallen ligger i furen mellem de to ledruller nederst på lårbenet. I sideretning er knæskallen stabiliseret ved at ligge i ”knoglefuren” samt er omgivet af muskelhinder, der hæfter på siderne af knæleddet.

Patella kan forskydes både medialt (indad) eller lateralt (udad) i forhold til normal placering. Tilstanden kan forekomme på det ene bagben eller begge.

 

Årsagen er ikke forandringer i selve patella, men et resultat af forandringer i hele bagbenet, hvilket forårsager en forandring i knæskals placering.

Der sker en form for fejludvikling af bagbenet i vækstperioden, hvilket kan føre til forandrede forhold for patellas stabile placering.

 

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.