Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2017.02.28

Eksteriør

Racespecifik Avls Strategi

 
Eksteriør delen af racestandarden er af en sådan karakter, at den understøtter en sund race.

 

Der ses ikke eksteriørmæssige ekstremiteter som følge af racestandarden, der påvirker racens helbred - og der er heller ikke umiddelbart risiko herfor.

 

Gif:
Courtesy
Alice van Kempen

Forskelle på nationale racestandarder

Der er ingen væsentlige forskelle imellem eksteriørdelen af den danske oversættelse af standarden fra Federation Cynologique Internationale og The Kennel Club standarden fra racens oprindelsesland.

 

Der er forskelle mellem den danske og den amerikanske standard, men kun ubetydelige forskelle mellem den danske og svenske standard.

Racens baggrund

Racens baggrund giver 3 typer at operere med:

 • Bulldog typen
 • Terrier typen
 • Dalmatiner typen

Alle passer ind racestandardens noget bredt formulerede krav. Alle er fuldt ud acceptable og kan korrigere overdreven type og afvigelser fra standarden. Ingen af de tre typer bør derfor udelades. Idealet er en blanding af de gode egenskaber fra dem alle tre.

Beskrivelse af racestandarden

En Bull Terrier skal primært vurderes på grundlag af sine positive egenskaber inden for:

 • Hoved
 • Kropsform, konstruktion & substans
 • Bevægelser
 • Temperament

For at en Bull Terrier er fremragende, skal den udmærke sig inden for alle 4 områder.

 

Da racen er så speciel eksteriørmæssigt, er en seriøs opdrætter nødt til at acceptere nogle fejl, hvis der skal være fremgang i dennes avlsarbejde. Kvalitet koster ofte på kontoen i form af fejl, der skal forsøges elimineret senere.

Danske certifikatudstillinger

Afkom efter en hund kan kun stambogsføres, dersom hunden før parring er præmieret med mindst Good på en FCI/Dansk Kennel Klub anerkendt udstilling (tidligere 2. præmie - præmieringer opnået indtil 31.12.2007).

Eksteriørbedømmelser

I Danmark inviteres der kun sjældent specialdommere til at bedømme racen. Mange år bliver Bull Terriere kun bedømt af en special dommer på det årlige Bull Terrier skue.

 

Langt de fleste udstillere i Danmark får derfor deres Bull Terriere bedømt af terrier / allround dommere, d.v.s. dommere, som ikke selv opdrætter racen.

Der er en tendens til, at disse dommere primært præmierer en Bull Terrier for ikke at have nogen særlige fejl, hvorimod de store fortrin, som et exceptionelt hoved (racens ubestridte varemærke), substans og andre meget vigtige racespecifikke kvaliteter, ikke belønnes.

D.v.s. at fravær af fejl, selvom Bull Terrieren også har fravær af fortrin, belønnes.

 

Specialdommeren ved af personlig erfaring, at det er de racespecifikke kvaliteter, der skal belønnes, hvis racen skal vedligeholdes og forbedres.

Fejl dømmes kun, hvis to hunde er lige gode eller hvis det er fejl, som har betydning for hundens helbred og trivsel.

Til gengæld tager de måske lidt let på fejl, som terrier / allround dommere betragter som alvorlige.

Kunsten er at opnå en ligelig fordeling imellem de to dommertyper.

Betydningsfulde udstillinger

I Danmark findes der heldigvis nogle erfarne og dygtige opdrættere, som ikke blindt avler efter, hvordan deres hunde bliver placeret af terrier / all-round dommere.

De rejser til udlandet for få deres hunde bedømt hos special dommere, der selv har opdrættet i årtier, for her at få kritik, som de så kan lade sig inspirere af i avlsarbejdet. Det giver også mulighed for at sammenligne deres avlsmateriale med en bredere vifte af kvalitetshunde.

 

Mange besøger også de mest betydningsfulde Bull Terrier udstillinger for at holde sig ajour med udvikling og avlsmateriale inden for racen.

 • The Major Trophies (Storbritannien)
 • Silverwood (USA)
 • Bullterrier Specialen (Sverige)
 • The Continental European Trophy Show (Belgien)
 • Country competition match (Holland)

Konklusion


Skal der ske eksteriørmæssig fremgang i det danske avlsarbejde, er det nødvendigt, at Bull Terriere bedømmes af en større andel af dommere med særligt og indgående kendskab til racen og opdræt af denne.

Den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin.

 

 

Det langsigtede mål for eksteriør er, at den generelle eksteriørmæssige kvalitet på danske Bull Terriere øges på sigt i erkendelse af, at den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin.

 

Det opnås ved:

 • Danske opdrættere fokuserer på kvalitet, racetypiske egenskaber og type frem for fejl og kortsigtede udstillingsresultater.
 • Det sker uden at gå på kompromis med mentalitet, sundhed og ansvarlighed overfor hvalpekøbere og racen som helhed.

Ch Crossgarley Cacharrel | Ormandy Jug for bitches 2008

 

 

 

 

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.