Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.11.15

Ejere

Racespecifik Avls Strategi

 

Som ejer er du selvfølgelig ansvarlig for at overholde dansk lovgivning, f.eks. skal du sikre, at din hund bliver registreret i Dansk hunderegister.

 

Men du er ikke kun ansvarlig for sin egen hund, men også for racens renommé.

 

Du skal betragte dig selv som racens ambassadør og være opmærksom på, at dine beslutninger og opførsel, har betydning for andre hundeejere - og især for ejere af samme race.

Alt, hvad du gør eller ikke gør, influerer på, hvordan omverdenen ser på racen.

 

Erfaringer fra andre lande viser, at den jævnlige debat om ”farlige hunde” og lovgivning, kan medføre restriktioner - til og med forbud - for vores race, selvom det rent faktisk ikke er Bull Terriere, der har gjort noget galt.

 

Derfor er det så utroligt vigtigt, at du altid gør et godt indtryk, som understøtter racens gode image.

 

Tag altid fuldt ansvar for din hund. Det er ejerens ansvar, at en Bull Terrier aldrig bliver involveret i en uheldig episode. Husk at én dårlig episode - uanset hvem der har skylden - kan have ekstreme konsekvenser for hele racen.

Opførsel

Sørg for at alle, der møder dig og din hund, får et godt indtryk. Bull Terrieren huskes altid p.g.a. sit udseende. Så det er vigtigt, at I giver dem, I møder, en god oplevelse. Husk en fejl, en fejlvurdering eller dårlig opførsel fra din side påvirker alle Bull Terrier ejere negativt.

  • Hav altid din hund under fuld kontrol.
  • Vis hensyn og forståelse for mennesker, der er bange for din hund eller ikke lige har lyst til at hilse på den.
  • Ryd op efter din hund. Lad den ikke besørge eller tisse, hvor det er til gene for andre.
  • Lad aldrig din hund komme i situationer, hvor du ikke er 100 % sikker på, hvordan den reagerer eller på hvad der kan ske.
  • Hvis noget går galt, er det altid Bull Terrieren, der får skylden.
  • Sørg for at din hund aldrig stikker af.

Racekendskab

Mange mennesker tror, at en Bull Terrier er en amerikansk pitbull terrier, bl.a. p.g.a. meget fejlagtig presseomtale. Lad dem ikke stå tilbage med det indtryk! En Bull Terrier er en engelsk race, som hovedsageligt er skabt på grundlag af engelsk bulldog, dalmatiner og den uddøde engelske hvide terrier. Bull Terrieren blev skabt som selskabs- og udstillingshund.

 

De mest markante forskelle på Bull Terrieren og de racer, den forveksles med, er dens temperament og dens ægformede hoved.

 

Pitbull er et udtryk, der tit benyttes om hunde, der bruges til hundekampe - ofte blandingshunde. Pit bull terrier er en amerikansk race, der ikke er anerkendt af Dansk Kennel Klub og er forbudt i Danmark.

 

Husk at det ikke er til nogens fordel, hvis ejere af forskellige racer fremhæver deres egen race på bekostning af andre racer.

Så døm ikke selv andre racer på uretfærdigt grundlag og udtal dig ikke om noget, du ikke har tilstrækkeligt kendskab til. Husk enhver hund kan gøres farlig. Det har intet med racen at gøre. Det afhænger af opdrætteren og personen i den anden ende af snoren.

Dialog

Gå i positiv, men ikke undskyldende dialog med de mennesker, I møder. Lad dig ikke gå på af dumme tilråb og uvidenhed. Vær venlig, oplysende og somme tider høflig bestemt. Giv folk en chance for at blive klogere. Vores race er netop kendt for at være venlig overfor fremmede. Sørg for at det er det indtryk, I efterlader. Sørg selvfølgelig også for at du selv efterlader et positivt indtryk.

Presse

Reagér på fejlagtig presseomtale. Kontakt journalisten eller få andre til at gøre det. Vær venlig og saglig, men vær sikker på, at journalisten forstår den rette sammenhæng. Men vær altid godt forberedt og aldrig følelsesmæssig i din fremlægning af sagen.

Henvis gerne til engelskbullterrier.dk og den racespecifikke avlsstrategi for yderligere information.

 

Konklusion


Det er nødvendigt at støtte ejere i branding af racen via viden om racen og dens oprindelse, materialer og arrangementer.

Størstedelen af Danmarks Bull Terriere har gode og ansvarlige ejere.

 

 

Det langsigtede mål for ansvar er, at Bull Terrieren har gode og ansvarlige ejere, der engageret understøtter racens positive image ved upåklagelig adfærd, positiv fremtoning, viden, dialog og stolthed over racen.

 

De investerer tid, energi og engagement i at give deres hund et godt hundeliv.

 

Ejere understøtter de langsigtede mål ved:

  • At understøtte racens positive image ved:

- God og forbilledlig adfærd.
- Viden og positiv dialog.

 

 

 

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.