Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.07.12

Racespecifik avlsstrategi (RAS)

Oversigt

 

RAS er opdrætternes og ejeres strategi og mål for, hvordan racen skal udvikle sig i Danmark og for hvordan målene nås.

 

RAS skal sikre, at den danske Bull Terrier udvikler sig i en positiv retning indenfor standarden, hvad angår mentalitet, sundhed og eksteriør.

 

Racens fremtid afhænger både af racens tilstand såvel som dens omdømme.

Dette afhænger hovedsageligt af racens mentalitet, sundhed og eksteriør.

 

 

 

Det er dog ikke nok, at racen er smuk og fysisk og mentalt sund. Både avlere og ejere spiller også en vigtig rolle for racens omdømme og dermed dens fremtid.

 

For at sikre at samfundet i fremtiden baserer deres mening om Bull Terriere på fakta, er det yderst vigtigt, at vi aktivt formidler korrekt information om vores race, og deltager i PR-virksomhed for at sikre, at racen er ”branded” efter hvordan den virkelig er.

 

RAS er en strategi, der sætter viden, konsistens og aktiviteter i højsædet, såvel som en fortløbende evaluering af disse.


Opdrætternes grad af viden, kvalitet og ansvarlighed, såvel som ejernes viden, kompetence og adfærd, er vigtige elementer i denne strategi.

 

Alle kapitler afsluttes af et resumé og en konklusion om den aktuelle status i Danmark. Der udformes til sidst en strategi for hvert kapitel, der beskriver, hvilke tiltag der skal tages for at opfylde målsætningen.


RAS består af følgende:

Bull Terrierens oprindelse

Bull Terrierens oprindelse og historie – med vægten lagt på det faktum, at racen blev skabt som en udstillings- og selskabshund, ikke en kamphund.

Population

Den danske Bull Terrier bestand, statistik, udvikling, antal, grad af matador avl osv.

Mentalitet

Beskrivelse af racens mentalitet, temperament og karakter. Den britiske standard er blevet ændret, så den ikke længere indeholder ordet “gladiator”. Det er vigtigt, at alle europæiske lande presser på, for at FCI ændrer FCI standarden, så den passer overens med oprindelseslandets standard.

Kapitlet beskriver både de gode og dårlige sider af Bull Terriere, og understreger vigtigheden af ansvarlige, engagerede avlere og ejere.

Sundhed

Informationer om genetik, sygdom, avl af sunde hunde, sundhedsprogrammer i henhold til andre klubber (Storbritannien, USA og Sverige), og det første danske sundhedsprogram.

Eksteriør

Information om Bull Terrierens ydre, om bedømmelse af Bull Terriere, vigtige udstillinger, specialdommere og allround dommere, uddannelse af dommere, og udvælgelse/anbefaling af dommere..

Ansvar

Dette kapitel handler om ejernes ansvar og deres betydning for racens omdømme.

Ejeres opførsel har en stor betydning for den offentlige mening om vores race. Hvis en ejer har en hund med dårlig adfærd – eller selv gør sig uheldigt bemærket - kan det skade hele racens omdømme

Opdræt

Dette kapitel omhandler opdrætterens og ejere af avlshanners ansvar. Det omhandler desuden information om avl, opdræt, opfostring af hvalpe, socialisering osv

 

UK Ch Emred Devils Essence | Regent Trophy 2006 & Ormandy Jug for bitches 2006

Formål [ Top ]

Vidensgrundlag [ Top ]

Referencelande [ Top ]

Primære mål:

 • Bull Terrieren skal som race udvikles positivt og i henhold til racestandarden inden for: ­ Mentalitet ­ Sundhed ­ Eksteriør
 • Bull Terrierens eksistens som lovlig race, uden race- eller gruppe-specifikke lovgivningsmæssige restriktioner, skal sikres.

Sekundære mål:

Til opnåelse af de primære mål skal RAS:

 • Opsætte tydelige langsigtede mål, der stemmer overens med det internationale arbejde inden for racen.
 • Opsætte operative og målbare kortsigtede mål, der understøtter de langsigtede mål og nationalt fokus.
 • Angive ansvarlig for indsatser / aktiviteter i forbindelse med kortsigtede og målbare mål.
 • Følge op på opnåelse af mål.
 • Fungere som dokument til formidling af viden til opdrættere, ejere og øvrige interessenter.

 

Bull Terrieren er en lille population i Danmark, der ikke har egen raceklub og indtil videre ikke har haft et sundhedsprogram eller anbefalinger af helbredstests i forbindelse med avlsarbejdet.

 

Især racens oprindelsesland Storbritannien og USA har populationer, der væsentligt større end i Danmark. Sverige er det Skandinaviske land, der er længst med implementering af et sundhedsprogram.

Derfor baseres RAS i høj grad på viden og anbefalinger fra raceklubber i Storbritannien, USA og Sverige.

Registreringer i referencelande

Der registreres betragteligt flere Bull Terriere i Storbritannien og USA end i Danmark.

 

I Sverige ligger tallet generelt højere end i Danmark.

 

Ses der på de danske registreringstal, så er der generelt tale om en svagt faldende tendens over de sidste 10 år, hvor det i vores referencelande er stigende.

 

Storbritannien | The Bull Terrier Club (BTC)

Racens oprindelsesland, der har en stor population af Bull Terriere. Alle danske Bull Terriere har hunde herfra i deres afstamning. Der er ingen tvivl om, at beslutninger omkring avl, der tages i Storbritannien, har markant den største indflydelse på Bull Terrier populationen på verdensplan.

 

I Storbritannien er racen repræsenteret ved mange regionale raceklubber. Som reference benytter vi BTC, der er en af de ældste og største raceklubber. Klubben har et stort antal medlemmer fra andre lande.

 

Klubben blev grundlagt i 1887 og hører under The Kennel Club, der ikke er medlem af Federation Cynologique Internationale.

USA | Bull Terrier Club of America (BTCA)

BTCA har længe arbejdet organiseret med test og registrering af helbredsproblemer. USA er det land, hvor størst erfaring og viden omkring helbredsprogrammer er akkumuleret.

 

BTCA er involveret i flere forskningsprojekter i samarbejde med forskellige universiteter. Hovedklubben er BTCA. Der findes et stort antal underliggende regionale Bull Terrier klubber.

 

Klubben blev grundlagt i 1899 og hører under American Kennel Club, der ikke er medlem af FCI.

Sverige | Svensk Bullterrierklubben (SvBTK)

SvBTK er længst med at implementere en strategi omkring helbred og tests i Skandinavien.

 

Klubben offentliggjorde deres første RAS i 2006. Det er den ældste Bull Terrier klub i Skandinavien.

 

Klubben blev grundlagt i 1976 og hører under Svenska Kennelklubben, der er medlem af FCI.

 

Udskrift af RAS [ Top ]

RAS udvalget [ Top ]

Kommentarer til RAS [ Top ]

 

Herunder finder du RAS i pdf format til udskrift:

Herunder er forskellige uddrag af RAS:

Seneste version af Adobe Reader (til åbning af pdf filer) kan downloades gratis her:

  

 

Et udvalg blev nedsat i juli 2007 med det formål at udforme den første udgave af RAS.

 

Udvalgets medlemmer var:

 • Racerepræsentant Kim Bressendorff
 • Marianne Duchwaider
 • Mette Poulsen
 • Sannie Nielsen
 • Jette Hollensberg.

Det blev vedtaget, at andre Bull Terrier klubber og foreninger har tilladelse til at bruge materiale (kun tekst, ikke fotos og illustrationer der er beskyttet af copyright) fra RAS.

Vi vil derfor oversætte de relevante tekster til engelsk, hvis nogle ønsker det.

 

RAS udvalget kan ændres på det årlige racemøde, men den siddende racerepræsentant er altid medlem af og formand for RAS udvalget.

 

Du kan se de aktuelle medlemmer af RAS udvalget under:

 

RAS har udviklet sig til et stort dokument, som der skal arbejdes videre på ved de fremtidige opdateringer.

 

RAS udvalget værdsætter tilbagemeldinger, der kan være med til at øge kvaliteten af RAS og rette fejl og mangler i næste version - uanset om det drejer sig om f.eks.:

 • Indhold Grammatik & stavning
 • Formulering & forståelighed
 • Opsætning & layout

Har du kommentarer, så send dem til

på e-mail.

 

Derudover bliver RAS selvfølgeligt behandlet på Bull Terrier gruppens fremtidige racemøder.

 

Baggrund [ Top ]

 

 

Dansk Terrier Klub vedtog i 2006, at der inden for de enkelte racer skal udarbejdes en racespecifik avlsstrategi (RAS). Det er en handlingsplan, der skal omfatte population, mentalitet, sundhed og eksteriør.

 

Formålet er at øge bevidstheden omkring avlsarbejdet, så opdrættere arbejder mod samme mål og ikke i hver sin retning.

 

Hvor skal vores race være om 5 år? Hvad skal styrkes? Hvad ser vi gerne udryddet?

 

RAS skal ses som et vejledende værktøj til alle opdrættere. Det skal være et redskab, som nye opdrættere kan have stor gavn af.

Det giver større viden om racen, hvilket på sigt højner kvaliteten i avlen.

 

Det forventes, at RAS indeholder:

 • En ordentlig beskrivelse af racens historie i dens hjemland og i Danmark. Dens positive såvel som negative sider.
 • Sundhed kontra sygdom i racen.
 • En beskrivelse af populationen.
DTKs Bull Terrier gruppens RAS

Bull Terrier gruppen valgte at udvidet omfanget af RAS, så det ikke kun er et redskab for opdrættere, men også for nuværende og potentielle ejere samt øvrige, der ønsker information om racen.

 

Derudover blev der tilføjet kapitler om ejeres og opdrætteres ansvar.

 

 

 

 

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.