Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.07.12

Racens strategi

Racespecifik Avls Strategi

 

Racens fremtid er afhængig af såvel racens tilstand som dens image.

 

Det understøttes først og fremmest af kvaliteten af racens mentalitet, sundhed og eksteriør.

 

Det er ikke tilstrækkeligt, at racen som helhed består af smukke dyr, der mentalt og sundhedsmæssigt er i orden.

 

Både opdrætteres og ejeres rolle har stor betydning for racens image og dermed dens fremtid.

 

For at sikre at omverdenen vurderer racen ud fra reelle fakta, er det desuden vigtigt, at racen proaktivt kommunikerer korrekt information og via PR aktiviteter sikrer, at racen ”brandes” i overensstemmelse med virkeligheden.

 

RAS er en handlingsplan, der sikrer viden, sammenhæng og målrettede aktiviteter på alle områder samt opfølgning på disse.

 

Modellen er en illustration af sammenhænge og elementer i racens samlede strategi.

Medlemskab af Dansk Terrier Klub

For at understøtte og få størst mulig opbakning til og gennemførsel af RAS er det vigtigt, at alle opdrættere samt flest mulige ejere er medlemmer af Dansk Terrier Klub.

 

Dansk Kennel Klub har p.g.a. skift til nyt IT system ikke mulighed for at lave en opdateret oversigt over alle Bull Terrier kennelmærker, men har kunnet levere en fra det gamle IT system.

 

Tallene stammer fra 1. halvår 2006. Herpå figurerer 31 kennelmærker og af disse har kun 16 en indehaver, der er medlem af DTK.

Hvis kennelmærket ejes af flere personer, er det ikke blevet kontrolleret om alle indehavere er medlem af DTK, kun om en af dem er.

 

Pr. 28. oktober 2007 var der 85 medlemmer af DTKs Bull Terrier gruppe.

 

 

Det overordnede langsigtede mål for RAS er, at racen udvikler sig positivt og i henhold til racestandarden samt at dens eksistens som lovlig race - uden race- eller gruppespecifikke lovgivningsmæssige restriktioner - sikres.

 

Det opnås ved, at RAS er:

  • Et fælles redskab til sikring racens fremtid.
  • Af høj kvalitet med højt ambitionsniveau.
  • En handlingsplan, der sikrer viden, sammenhæng og målrettede aktiviteter på alle områder samt opfølgning på disse.
  • Et redskab, der bruges aktivt både blandt opdrættere og ejere.

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.