Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.07.12

Forankring

Oversigt

 

Implementering og forankring af den racespecifikke avlsstrategi er rettet mod danske opdrættere og ejere af racen.

 

Vi stiller naturlig gerne vores materiale til rådighed for racegrupper i andre lande.

 

 

Første RAS udvalg [ Top ]

National forankring [ Top ]

International forankring [ Top ]

 

Det første RAS udvalg, der fik til opgave at udarbejde den racespecifikke avlsstrategi, blev nedsat på Bull Terrier gruppens racemøde juli 2007.

 

Det bestod af:

Den første udgave blev godkendt på racemødet det efterfølgende år uden indvendinger fra racegruppen.

Godkendelse
 • RAS udvalget sendte RAS 2008 til godkendelse hos Dansk Terrier Klubs bestyrelse i maj 2008.
Opdatering
 • RAS udvalget varetager årlig opdatering med tidssvarende materiale.
Racemøde
 • RAS bliver fremover et fast emne på racemødet, hvor ændringer og tilføjelser kan diskuteres, vedtages eller sendes til videre forarbejdning hos RAS udvalget.
 • RAS udvalget kan ændres på racemødet, men den siddende racerepræsentant er altid medlem af RAS udvalget.
 • Der afholdes racemøde årligt.
Kendskab
 • Kendskab til RAS skal udbredes via Bull Terrier gruppens webside (under DTKs webside) og Terrier Nyt.
 • RAS publiceres i pdf format på Bull Terrier gruppens webside.
 • Flest mulige opdrættere skal referere til - samt benytter uredigeret tekst fra RAS på deres websider og i materiale til deres hvalpekøbere. Der skal henvises til, at materialet stammer fra RAS med angivelse af årstal og versionsnummer. Fotos og illustrationer må ikke anvendes p.g.a. ophavsret.
 • Der fremsendes link til RAS til personer, der registrerer kennelmærke til opdræt af Bull Terriers.

 

Skandinaviske raceklubber
 • Nye versioner af RAS distribueres hertil. De tillades at benytte materiale fra den danske RAS. Hvis det findes formålstjenligt, koordineres tekst og tiltag med de øvrige skandinaviske raceklubber.
Øvrige internationale raceklubber
 • Tillades at benytte materiale fra den danske RAS, hvis der anmodes herom.
     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.