Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.07.12

Danske udstillinger

Oversigt

 

Bull Terrieren er en lille race i Danmark, hvorfor der ikke deltager nok Bull Terriere på udstillingerne til, at det er økonomiske forsvarligt for Dansk Kennel Klub og Dansk Terrier Klub at invitere dommere, som udelukkende dømmer Bull Terriere.


Desværre er kun få special dommere (dommere der selv opdrætter racen) autoriserede til at dømme så mange andre racer, at de kan dømme på to udstillinger på en weekend.

 

 

Det er ensbetydende med, at Bull Terriere primært bedømmes af terrier / allround dommere, hvoraf mange ikke har et særligt kendskab til racen. Det er mere reglen end undtagelsen, at Bull Terriere i løbet af et udstillingsår kun for mulighed for at blive bedømt af en special dommer på det årlige Bull Terrier skue og af terrier / allround dommere på alle øvrige udstillinger.

 

Begge dommertyper er en nødvendighed for at understøtte en positiv udvikling af racen, men den ulige fordeling imellem dem kan have uheldige konsekvenser for racen.


F.eks. ses det i lande, der udelukkende benytter terrier / allround dommere - som et resultat heraf - at populationen af Bull Terriere mister type, ægformet hoved, substans og knoglemasse. Men så til gengæld har perfekte bevægelser, korrekte bid og er velbyggede.

 

Da den danske Bull Terrier population er lille har det ganske vist ikke konsekvenser for racen internationalt, men det kan påvirke danske opdrættere til at træffe uhensigtsmæssige valg, hvad angår avl.

 

Kunsten er at sikre en fornuftig fordeling af de to dommertyper.

 

På racens officielle Facebook slår der løbende information op om udstillinger, hvor Bull Terriere bedømmes af dommere, som racegruppen har anbefalet.

 

 

Det er meget vigtigt, at Bull Terrier gruppens medlemmer melder deres hunde under de dommere, der anbefales i henhold til den racespecifikke avlsstrategi!

 

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.