Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.07.12

Sundhedsindsatser

Oversigt

 

RAS udvalget vil arrangere fælles test-dage, hvor vi kan få foretaget test på vores Bull Terriere i henhold til anbefalingerne i den racespecifikke avlsstrategi.

 

F.eks. kan der laves en aftale om BAER og hjertetest på sammen sted. Samler vi nok til disse testdage, kan vi opnå en favorable pris.

 

Racerepræsentant Kim Bressendorff vender tilbage med nærmere information her og i Terrier Nyt.

 

 

 

 

 

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så modarbejdes den, og så anses den som indlysende.

Arthur Schopenhauer

 

 

Fra ansv. racerepræsentant [ Top ]

Publiceret juni 2011 i Terrier Nyt.

 

Kære raceejere


Nu foreligger dyrlæge June Thomsens speciale om vores race i endelig form. Interesserede kan downloade hele specialet via Dansk Kennel Klubs hjemmeside på følgende link:

Her ligger desuden materialet fra Dansk Kennel Klubs arrangement "Viden på bordet" 2011.


Endvidere vil hele specialet også bliver bragt på vores egen hjemmeside www.engelskbullterrier.dk.


June siger endnu en gang tak for et rigtigt godt samarbejde i løbet af projektet, og ønsker os held og lykke med det videre arbejde.


Det er særdeles positivt, at vi på denne måde har fået highlighted fremtidige indsatsområder og fået belyst forskellige problematikker inden for vores race med videnskabelig metodik og validitet i stedet for velmenende gætterier.

Det kan i samme forbindelse tilføjes, at hjertescanning af Bull Terrier i alderen fra 2-8 år nu er overstået. Det foregik som bekendt på Landbohøjskolen, og de ellers meget kostbare scanninger blev givet gratis til de ejere som stillede deres hunde til rådighed. Scanningsresultaterne var vi ellers blevet lovet ca. 14 dage efter at scanningen var foretaget. Men i skrivende stund er der gået mere end 6 uger, og en del af de deltagende hundeejere har undret sig over dette. De dyrlægestuderende har oplyst, at scanningsresultaterne er på vej, men evalueringen af resultaterne har taget længere tid end først antaget. Men alle får svar.

 

Som aftalt inden undersøgelsen gik i gang, vil ingen navngivende hunde og deres scanningsresultater blive offentliggjorte. Men der vil blive udarbejdet og offentliggjort generelle statistiske oplysninger om scanningsresultaternefordelt på køn og alder.

 

Med venlig hilsen


Kim Bressendorff
Racerepræsentant for Bull Terrier

 

Sundhed & adfærd [ Top ]

Nyre DNA projekt [ Top ]

 

Hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Speciale - veterinærmedicin af 11. juni 2010 om Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Udarbejdet af:

June Lykke Thomsen, Genetik og Bioinformatik
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab
Det Biovidenskabelige Fakultet

DNA test for nyresygdom

I 2011 er der igangsat en international indsamling til et forskningsprojekt, der skal udarbejde en DNA test for "renal nephropathy" hos Bull Terriere.

 

Der skal indsamles £11.000 for at starte projektet.

 

Efter ansøgning fra DTKs to Bull Terrier grupper (miniature og standard) har Chantelou fonden doneret:'

  • £800

Og Bull Terrier gruppen har derudover doneret:

  • £570

Dertil kommer individuelle donationer fra danske Bull Terrier ejere.

 

Der kan læse mere om projektet og donationerne her:

Bull Terrier gruppen startede i 2014 indsamling af DNA prøver fra danske Bull Terriere, som skal indgå i denne og anden forskning.

 

Hjerteprojekt [ Top ]

 

 

Gratis hjertescanning & -undersøgelse

Som aftalt på vores racemøde den 25. september 2010 er her orientering om det Mitralklap projekt på Det Biovidenskabelige Fakultet, hvor Bull Terrier opdrættere og ejere kan få deres hunde gratis undersøgt, bl.a. via ultralydsscanning af hjertet.

 

Alle Bull Terriere i alderen 2-8 år kan deltage, såvel raske som syge hunde – også hunde som tidligere har fået foretaget hjertescanning.

Det drejer sig altså ikke kun om hunde, der bruges til avl, men om alle Bull Terriere i denne brede aldersgruppe.

 

Hjertescanning og -undersøgelser finder sted i januar og februar 2011.

Hvorfor er det vigtigt at deltage?

Vores viden om hjertesygdom hos Bull Terriere er i dag meget begrænset. Jo større viden vi får, des større mulighed har vi for på sigt at sikre sunde og velfungerende Bull Terriere uden hjertesygdom.

Et mål alle elskere af racen må støtte!

Men det kræver hjælp fra videnskaben – og for at vi kan få det, bliver vi nødt til at bidrage med at lade vores hunde undersøge, så vi sikrer tilstrækkeligt datamateriale til forskning.

 

Vi skal minimum bruge 50 Bull Terriere.

Det er ca. 10 % af Danmarks Bull Terrier population, så det burde uden problemer kunne lade sig gøre.

 

Derfor er der brug for, at alle ejere og opdrættere støtter massivt op om projektet.

Om undersøgelsen

Undersøgelserne, der omfatter auskultation (lytning med stetoskop), måling af blodtryk, blodprøve, analyse af urin og ultralydsscanning af hjerte, finder sted i januar og februar 2011 på:

  • Hospital for Mindre Husdyr
    Københavns Universitet
    Dyrlægevej 16
    2000 Frederiksberg

Resultatet af undersøgelserne er fortroligt, hvilket betyder, at resultaterne for den enkelte hund ikke offentliggøres.

 

Læs mere om hjertesygdom hos Bull Terriere i vores RAS:

     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.