Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.12.08

Racemøde

Oversigt

 

Der afholdes årligt racemøde, hvor bl.a. den racespecifikke avlsstrategi er en del af programmet.

 

Herunder er materiale fra racemøder.

 

 

Racemøde 2015

 • Dato:  25/10 2015

 • Sted: Korsør Svømmehal, Nor Allen 1, 4220 Korsør

 • Tilmeldingsfrist: 4/10 2015, kl. 22.00

Se yderligere information i Terrier Nyt august nummer.

 

 

 

Racemøde 2015 [ Top ]

 

Referat fra Bull Terrier racemøde 25.10.2015 for DTK medlemmer

Søndag den 25. oktober 2015 fra kl. 10.00 – 15.00, Korsør Svømmehal, Nor Allen 1, 4220 Korsør

 

Deltagere: Marianne Duchwaider (MD), Susanne Slot (SS), Carsten Petersen (CP), Danni og Martin Vallentin (DV, MV), Mette Poulsen (MP), Slawek Gasiorowski (SG), Susanne Jensen (SJ), Søren Olesen (SO), Bente og Kim Bressendorff (BB, KB)

 

Referat ifølge dagsorden:

 

Velkomst af racerepræsentanten v/KB

 • KB bød de fremmødte velkommen. Alle formalia forud for mødet er overholdt.
 • SS var referent, Kim takkede SJ for sin indsats som referent tidligere, og meddelte, at opgaven som referent fremover bør gå på skift.
 • Stigende medlemstal: Nu er der 89 medlemmer i DTK’s Bull Terrier gruppe. Flot gået.
  Der er en tendens til, at vores race i stigende grad forbindes med uheldig omtale og signaler, der ikke fremmer racens omdømme i hverken det politiske system eller i pressen. Vi risikerer – på sigt – at racen skades og risikerer at blive forbudt eller omfattet af påbud.
 • MD oplyser, at 1/3 af registreringerne af BT i DK anslås til at være fra den uetablerede hundeverden.
 • SG fremfører, at priserne for BT i DK (ex. 14.000 kr.), kan være en barrier for mange købere, og dét kan betyde, at disse købere skubbes over i den uetablerede hundeverden, eller importerer fra fx Polen, Slovakiet. Og dét kan vi ikke forhindre. Sidstnævnte kan være forbundet med, at ejerne og hund ”kommer dårligt fra start”.
 • Der pålægger opdrætterne et stort ansvar for at fortælle deres hvalpekøbere, hvad der er god opførsel – også i DTK regi. Opdrættere skal være kritiske i forhold til valg af hvalpekøbere og have nøje for øje, om hvalpekøbere kan være gode ambassadører for racen. Hvalpekøbere bør som minimum instrueres i hvad ambassadørrollen indeholder.
 • Der er enighed om: Vi skal fortsat være offensive på de sociale medier, når der postes ikke faktuelle og forkerte ting om BT: Vi skal være årvågne, og fortsætte med benytte strategiudvalgets teasers.
 • MD har tekster liggende, som kan anvendes som kommentarer til opslag i diverse tråde på sociale medier. Ønsker man disse tekster rettes henvendelse til MD.
 • MD påpeger, at DTK tilbyder deres medlemmer mange aktiviteter - aktiviteter på tværs af racer.

Status på økonomi v/KB

 • Økonomien er god: Indestående: 26.029,30 kr. (indeholdt i det overskud er der 650 kr. (fra foredraget med Danny Gillmore), som er fælleseje mellem MBT og BT). Overskuddet fra Bully Run, 1400,- kr. figurerer på MBT konto.
 • Skuet gav, for BT vedkommende, 9.884,64 i overskud. MBT overskud 1.695,94 kr.
 • I 2016 har vi et større udgift til dommer, da der er amerikansk dommer – Susan Murphy. Vi forsøger at åbne for mulighed for tidligere tilmelding til skuet online end tidligere år.

Aktiviteter siden sidste racemøde, samt ny sponsor på rosetter til det årlige Open Show v/KB & SS

 • Bakke-gåturen og Jyllandsgåturen i 2015 aflyst pga. for få tilmeldinger.
 • Skuet: Stor succes: 11 MBT og 66 BT.
  Hundens Dag i Tivoli. Få deltagere, ingen BT på scenen.
 • Vipperød skuet: Der vil fremover blive uddelt rosetter til alle placeringer (1-4) Samt en fremmøderoset til de resterende tilmeldte hunde på skuet. Dette er muligt grundet et sponsorat fra Kennel Danelaw ved Vanessa og Torben Grønborg. Sponsoratet er gældende i 3 år, og længere hvis racegruppen ønsker det. Kim har på racegruppens vegne naturligvis takket ja til dette flotte sponsorat. Bull Terrier gruppen vil dog stadig sponsorere de store vinderrosetter for BIS, BIR og BIM samt avls- og opdrætsklasse.
 • NBTC landsholdet er sat, og de nominerede deltager. Fuldt landshold fra Danmark 12 hunde i alt inkl. reserver.
 • Bully Run i april: 34 deltagende BT/MBT. Video vist på internettet ca. 230.000 gange, delt ca. 5100 gange. En ubetinget kæmpe succes. Bully Run er blevet evalueret, og der er planlagt forskellige forbedrings- og udviklingstiltag.
 • Overskud fra fælles (BT og MBT) arrangementer går til nye fælles arrangementer – fx Bully Run, Racestand i DTK weekend 2016.
 • Der opfordres til godt sportsmanship: Vær positiv uanset placering, ros både vinder og ”taber”, stop brokkeri og negativ tale – også hvis I støder på det hos andre.
  Alle opfordres til at skrive dagligdagshistorier – deres oplevelser sjove som trælse - om deres BT og indsende det til Terrier Nyt. Man kan også opfordre sine hvalpekøbere hertil.
 • MD ”holder gang” i diverse FB grupper – stor tak for det!
 • Opfølgning vedr. Vipperødskuet: KB og BB fortæller, at der i forbindelse med Vipperødskuet er følgende udfordringer: Oprydning og parkeringsforhold samt stigende tilmeldinger: Det besluttes, at en person udnævnes som P-Vagt og flere udpeges til oprydningshold. I forhold til øget tilmeldinger besluttes: Hvis antallet fortsat stiger, kan det komme på tale med to dommere – en til hanner og en til tæver.
 • Der har været rejst forslag om, fx det skulle være gratis at udstille veteraner: Der er fuld enighed om at fastholde de nuværende priser.
 • Det aftales, at der i Vipperødskuets katalog skal afsættes en helside til brug for omtale af screeningsaftale med KU og anbefalinger til sundhedstests før avl.
 • Da BB har et stort arbejde på skuet, diskuteres det om det kunne være en idé om BB fik en medhjælper. BB vil overveje, hvor det i givet fald kunne være hensigtsmæssigt.
 • MD, MP og KB melder sig til at ville stå i racestanden i DTK terrierfestivalweekenden – dog med forbehold for eventuel pasning af hvalpe.
 • Der er planer for nyt Bully Run. MD og Bibbi aftaler dato. Der er også tanker om fx Bull Olympics.

RAS v/MD

 • MD udarbejder en let redigerbar udgave af RAS nov-dec 2015.

Den uetablerede hundeverden v/MD

 • Racegruppens holdning til strategi og indsatser over for opdrættere og ejere af Bull Terriere i den uetablerede hundeverden blev diskuteret indledningsvist. Der er ikke yderligere at tilføje.

Racegruppens anbefalinger til sundhedstests før avl v/MD

 • MD foreslår, at racegruppen inkluderer nyrescanning i anbefalinger til sundhedstests.
  Konklusion: Der er enighed om, at inkludere nyrescanning i det sundheds-program, der, jf. RAS, anbefales for hunde født efter 1.1 2016

DTK’s strategiarbejde v/ MD

 • Strategiudvalgets taktik har vist sig at være en succes. Der er mange tiltag i støbeskeen, herunder omplacering, kommende hvalpekuld osv.

Eventuelt

 • Annoncer på Gul & Gratis, blå avis mm, hvor der oplyses om ansvarligt opdræt, sundhed diskuteres.
 • Vi skal aktivt arbejde på at henlede interesserede hvalpekøbere opmærksomhed til hvalpelisten.
 • SJ tilbyder at ville administrere auktion på BT DK. Foreløbig har auktionstiltaget indbragt 3-4000,- kr. som er dedikeret til BIG. Stor tak til SJ for dét initiativ.
 • Der er en tendens til, at flere og flere tæver ikke bliver drægtige: DV og MV oplyser, at Ølby Dyrehospital har planer om at undersøge, om der er kan være en sammenhæng mellem herpesvaccine og manglende drægtighed.

MD og KB udarbejder et forslag til en spørgeskemaundersøgelse, som skal bidrage til at skabe klarhed over ovenstående problematik.


Tak til alle for et godt og konstruktivt møde samt opbakning til racegruppen.

De bedste hilsner
Kim Bressendorff, ansvarshavende racerepræsentant for Bull Terrier
Susanne Slot, medhjælpende racerepræsentant for Bull Terrier
 

 

Racemøde 2014 [ Top ]

 

Referat fra Bull Terrier racemøde 26.10.2014 for DTK medlemmer

Kim Bressendorff bød velkommen til de fremmødte (10 pers.). Der var et generelt ønske om, at flere mødte op - især opdrætterne. Men som Duch nævnte, må det jo være et tegn på, at folk generelt er tilfredse. Det blev besluttet, at tilmelder man til racemødet, vil man ved udeblivelse efterfølgende blive opkrævet betaling for den forplejning, som er blevet bestilt til en! Susanne Betina Jensen blev valgt som referent på racemødet.


Kim er genvalgt som ansvarshavende racerepræsentant 2 år frem. Kim har med virkning fra den 1. januar 2015 valgt Susanne Slot som ny medhjælpende racerepræsentant, idet Bent Jensen, der har siddet på hvervet gennem mange år, af jobmæssige årsager ikke længere har den fornødne tid. En stor tak til Bent Jensen for hans gode hjælp gennem årene og velkommen til Susanne Slot.


Der stilles større og større krav til det at være racerepræsentant, så Kim prioriterer meget højt at uddelegere opgaver og på den måde få flere til at deltage aktivt i arbejdet for racen.

Status (Kim)
 • I 2014 har Kim deltaget i adskillige møder i DTK regi (race-, kreds-, webmøder).
 • Der kræves stadig mere og mere på de sociale medier.
 • Der har været afholdt gåtur på Dyrehavsbakken i Klampenborg med stor succes.
 • Terrier race stand i forbindelse med dobbeltudstillingen i Svendborg, flot stand og tak til Mette Poulsen og Marianne Duchwaider for deres arbejde i den forbindelse sammen med MBT gruppen.
 • Skuet i Vipperød var en stor succes med 71 tilmeldte hunde (60 BT) og et overskud til Bull Terrier gruppen på 8.068,- kr.
 • Så racegruppen har nu et indestående på 17.427,74 kr. (dog er udgifterne til dagens racemøde ikke fratrukket).
 • Fælles BAER test dag m.m. for BT og MBT i Odder Dyreklinik gennemført med bistand fra Mette Poulsen og Marianne Duchwaider. Bestemt et tiltag som kan gentages, når der igen er tilstrækkeligt medlemmer, der efterspørger det.
 • Kim Bressendorff sender diverse artikler, referater, tiltag til arrangementer samt pointliste til Terrier Nyt, med hjælp fra Bente Bressendorff. Bente sørger også for ajourføring i Excel oversigtsskema over DTK og DKK udstillinger; opnåede points, certifikater mm. Duch publicerer Excel ark på engelskbullterrier.dk og Facebook sider.
 • Kim opfordrer også alle i racegruppen til at indsende sjove historier/billeder og artikler til Terrier Nyt.
 • Vi har fået et rigtig godt samarbejde med MBT gruppen med ny ansvarshavende racerepræsentant Bibbi Jensen. :-) Ser frem til yderligere fælles aktiviteter, da begge racegrupper kan nyde rigtig godt af samarbejdet.

Ordet videre til Marianne.

BIG (Duch)

Vi blev ikke racespecifikt berørt af Hundeloven i 2009 på grund af stort arbejde i BIG med stor støtte fra DTKs bestyrelse og bred opbakning fra racegruppen.


Ændringen af hundeloven 2014 har medført nogle generelle forbedringer. Det er dog svært at vurdere værdien af disse, før vi ser, hvordan lovgivningen administreres. Det er positivt, at observationslisten er fjernet officielt fra hundeloven og at der er kommet en ny definition af skambid. Men hold din BT ude af alle former for klammeri for du kan man i værste fald risikere, at din BT bliver aflivet. Gå aldrig løs med din BT - heller ikke i hundeskove, hvor der kommer mange løse hunde.


DTK har hverken kompetencer eller ressourcer til at bistå medlemmerne juridisk. Overvej derfor medlemskab af Fair Dog, som har hjulpet mange hundeejere siden 2009.


Vær opmærksom på at ikke alle dyrevelfærdsorganisationer o. lign. har mål og motiver, der er sammenfaldende med vores interesser.

DTK strategi (Duch)

Duch har lavet strategi-oplæg til DTKs bestyrelse, og Rikke Holmegaard har lavet nyt DTK design til understøttelse af denne. Duch præsenterede strategi-oplægget på race/kredsmødet, hvor Kim også deltog. DTKs bestyrelse kommer efterfølgende med handlingsplan, som indeholder mange aktiviteter, der skal hjælpe til at øge antallet af medlemmer og andelen af terriers med stamtavle.


Klubben konkurrerer om folks tid og penge, dvs. også andre aktiviteter end hundeaktiviteter. Både DTK og racegrupperne skal altså tilbyde andet og mere til medlemmerne end ”blot” hundeaktiviteter; netværk, socialt samvær – det skal være ”et rart sted at være”. DTKs nye vision, mission og værdigrundlag (præsenteret) er vores fælles ramme for, at vi alle kan bidrage til det ny DTK.


Mariannes Design guide, facebook. Vi skal være fælles om budskaber. Mission: eksistens berettigelse. Man kan indmelde hvalpekøbere i DTK til halv pris. Evt. hvalpeliste gratis. Andre medlemsfordele.

RAS (Duch)

Der er sket meget, som medlemmer af racegruppen kan være stolte af, siden udgivelse af vores første RAS i 2008, f.eks.

 • De fleste opdrætter i racegruppen følger vores testanbefalinger.
 • Vi har i fællesskab fået ændret mange websider, fora, trykte medier mm., hvor der har været angivet fejlagtige oplysninger om racen.
 • Racens FCI standard er endeligt blevet tilpasset standarden i UK.
 • Vi har udgivet en racefolder.
 • Vi er blevet aktive på elektroniske medier; webside (redesignet flere gange), Facebook side og gruppe.
 • Vi er mere aktive i offentlige arrangementer. I den forbindelse nævnte Kim, at vores race desværre stadig bliver kaldt andet end racens FCI navn; Bull Terrier. Vi henviser i disse tilfælde til vores RAS, og Kim vil endvidere fremsende materiale til DKK før næste Hundens Dag i Tivoli til brug for præsentation af racen på scenen.
 • Fra ikke at have en racespecifik avlsstrategi er vores racegruppe på relativt få år gået til at være ”førende”, idet andre lande låner og inspireres af vores materiale. Desværre har vi ikke haft ressourcer til at oversætte til engelsk.

Duch er ved at opdatere RAS med nye tal og viden. Generelt er der få markante rettelse. Rettelser og ting der udelades eller fjernes blev gennemgået og godkendt på mødet. Mest markante ændring er, at anbefalet alder for hjertescanning ændres fra 1 til 2 år efter anbefaling fra KU.


Opdatere diverse statistikker, Hunderegister (flere og flere BT uden stamtavle). Sundhedstest i stedet for helbredstest. Strategi for racen. Nye billeder. Population: 10 år i snit. Mentalitet: standard er ændret. Lederskab: intelligent og motiverende lederskab, ikke straffende. Sverige: Gået i stå?? Fjernet årsager til aflivning. Sundhed: 2 år ved hjertetest, DKK kan vælge af indfører restriktioner (ligesom politisk). Eksteriør: Nye billeder. Fjernet hjælp til BT i knibe.


Duch fortsætter med at samle materiale til opdatering af RAS, men planlægger løbende at redigere i dokumentet, så arbejdet før godkendelse og publicering fordeles over en årrække.


13.30 frokost.

Opførsel/attitude i offentligt forum (Kim)

Kim ønsker endnu en gang fastslået her på racemødet, at vi tænker over vores opførsel og påklædning, når vi færdes med vores hunde i offentligt rum. Ikke tøj med for B.T. skadeligt på tryk (muskelhund, kamphund eller lignende). At vi altid kalder vores race for racens officielle FCI navn; Bull Terrier. Marianne foreslår tryk af en folder ”som ambassadør for klubben”. Kim og Susanne Slot ser på opgaven. Alle på racemødet tilsluttede sig enstemmigt.

Rapport om avl (Duch)

Der forventes lovgivningsmæssige og administrative tiltag for at undgå sundhedsproblemer i forbindelse med overtypning. Med RAS vi er længere fremme end mange andre racer på dette område. Der tages også højde for dette i DTKs strategiplan.


Hvad der foregår i samfundet af evt. negativ karakter med Bull Terrier uden stamtavle falder desværre uundgåeligt tilbage på os, der har Bull terrier med DKK stamtavle.

Dommere mm. (Kim)

Kim oplyser om, at der er 6 specialdommere for vores race på udstillinger i 2015 (4 på DTK, 2 på DKK). Så alle opfordres til at tilmelde på disse udstillinger, så DTK og DKK kan se, at vores race kommer, når de rigtige dommere inviteres.


Vil undersøge priser/design på rosetter gennem nyt firma Ribbon Artists ift. Thehøj. Til brug for skuet og årets BT. Medlemmer har ønsket roset til vinderen af hver vinderklasse på skuet, mener at mange vil blive rigtig glade for dette. Så det sagde forsamlingen go for.


MBT vil gerne have særkonkurrencer på skuet. Og det sker fra 2015. Dette kan dog forlænge tiden for skuet. Dog kan dommeren gøre sit til at minimere tidsforbruget.


Online tilmelding til skuet en succes, og bliver eneste mulighed for tilmelding til skuet fremover. Vil evt. undersøge prisen for at få udfærdiget katalog gennem DKK. Stort arbejde at skrive kataloget manuelt.


Medlemmer talte om, at Vipperød skuet kunne blive lavet om til certifikat udstilling. Dette kan max laves hvert 5. år, og så skal det afholdes helt efter DKK regler. Det vil sige ingen særkonkurrencer mm. Så alt i alt ærgerligt at ødelægge noget, der er en stor succes, netop fordi det kan tilbyde noget andet end de almindelige officielle udstillinger. Derfor fortsætter Vipperød skuet som en ikke certificat udstilling også fremover.


Skuet i 2015 er planlagt til at blive afholdt lørdag den 5.9.2015 med dommer Audrey Taylor Kennel Ragnarok, England. (B liste judge) Audrey er dommer/opdrætter på vej frem i England.

Mentaltest (Susanne Jensen)

Susanne nævnte ønske om mentaltest/ønskeprofil. Omtaler situation hvor hun selv følte, at hun havde et behov. Forsamlingen fandt dog frem til i enighed, at det måske ikke er nødvendigt pt. for BT.

Salgskontrakt (Susanne Jensen)

Evt. fælles salgskontrakt. Pkt. om at hvalpen ikke kan bruges i videre avl med hunde uden stambog, og ikke kan videreformidles uden opdrætter er involveret. Susanne prøver at tale med jurist om evt. formuleringer. Kan bruges i salgskontrakt, men holder måske ikke i en tvist.


Der er stort salg af BT uden stambøger blandt danskere, som formidles i stort antal på internettet.


Kim oplyser, at opdrættere skal være yderst opmærksomme på, hvor meget de skriver af betingelser i salgskontrakt i forbindelse med salg af hvalpe, da de kan bliver ”straffet” i forbindelse med evt. ankesager om erstatning via DKKs ankenævn. Har opdrætteren i salgskontrakten medtaget for eksempel punkter om gratis brug af hanhund til avl, tage hvalpe på en tæve, at hunden skal udstilles osv. Så vil ankenævnet betragte det som en camoufleret avls– og udstillingshund og en evt. erstatning vil blive sat langt højere på trods af, at man har brugt DKKs købsaftaler og har sat kryds i feltet ”at hvalpen er solgt som familiehund”.


Susanne Slot foreslår, at der bliver en ”rød tråd” på deltagere i det danske team til den årlige landskampkonkurrence i Leiden, Holland. Samme trøje og/eller farve.


Mødet afsluttes ca. 15.15 og Kim takker for et godt og konstruktivt møde.


Referent: Susanne Jensen

 

Racemøde 2013 [ Top ]

 

Referat fra Bull Terrier racemøde 20.10.2013 for DTK medlemmer

Referenter: Susanne Jensen & Kim Bressendorff


Nogle af mødedeltagerne havde skillinget sammen til et par fl. Rødvin, som Marianne Duchwaider fik overrakt, som tak for sit meget store og utrættelige arbejde for vores race indenfor BIG.


Kim Bressendorff byder velkommen i sin egenskab som ansvarshavende racerepræsentant. Beklager dog at tilslutningen til mødet ikke er større, men takker de som er mødt op. Foreslår Susanne Jensen som referent, og der er ingen indsigelser.


Fremmødte: Knud-Peter Andreasen, Danni og Martine Vallentin, Mette Poulsen, Jette og Ulrik Hollensberg, Søren Olesen, Susanne Jensen, Marianne Duchwaider, Kim og Bente Bressendorff.


Kim oplyser, at sidste racemøde var i september 2010. Der blev indkaldt til møde i 2012, men det blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Kim har i årets løb deltaget i diverse møder i DTK regi.


Der er tiltag til hjemmesider til hver race under DTK’s hjemmeside.
Der er desværre stor nedgang i antal medlemmer i DTK. Og der skal holdes ekstraordinært møde blandt racerepræsentanter/udvalgsmedlemmer omkring: Hvad gør man for at tiltrække flere medlemmer?
Der er også nedgang i antal tilmeldinger til udstillingerne. Har via gruppe på FB set, at mange oplyser, at prisen for at udstille samt rejseomkostningerne har en stor del af skylden. Marianne nævner, at der også er mange udstillinger på et år. Martine har regnet ud, at det koster ca. 25.000,- kr. pr. år at udstille en hund på de danske udstillinger.


Bull Terrieren er på DKK's liste over styrtdykkere i 2012 mht. stambogsregistreringer. Og dette gør jo også, at der ikke er så mange hunde at udstille. Det forventes, at tallet vil stige, da der igen bliver opdrættet flere hvalpekuld.


Flere episoder hvor ejere med en Bull Terrier er blevet stoppet af politiet. Det anbefales at medbringe kopi af stamtavle på gåture for at kunne dokumentere race.


Der er opstået en del private grupper for Bull Terriers på Facebook. Dog har der på enkelte været tendens til aggressive udtalelser også af personlig karakter. Disse bør straks stoppes, da de kun skader vores race. Brug en pæn og sober tiltale også på nettet. Pli på internettet. Husk at der er mange udenfor vores egne rækker, der læser med.


Veloverstået skue med flot antal tilmeldinger. Gav overskud på 3.500,- kr. Kim og Bente gør så meget som muligt af arbejdet i forbindelse med skuet, for at holde udgifterne nede på et minimum.
Godt nyt vedr. ridehallen hvor skuet afholdes. Der bliver lavet fibergulve samt vinduer i hallen i år, så skuet, som forventes afholdt næste gang 6.9.2014, bliver uden beskidte bure og hunde .
Generelt har special dommere på vores race ikke den store interesse til at komme til Danmark og dømme på et skue, da vi ikke er mange hunde. Dog er det rygtes udenfor Dk’s grænser, at skuet i DK er et hyggeligt arrangement med flotte hunde og gode udstillere. Så derfor lykkedes det år efter år at få anerkendte topdommere til landet. Kan med glæde fortælle, at dommeren til næste år bliver den kendte A liste dommer Mrs. Sarah Foster, Kennel Bilboen, England. Ydermere har det samme dygtige ringpersonale i 2013 sagt ja til at komme også i 2014.


Bull Gruppens konto er nu på ca. 11.000,- kr. Penge, som kan være med til at gøre en forskel for racen ikke mindst i forbindelse med det politiske arbejde (i samarbejde med BIG). Ulrik spørger, om DTK kan finde på at inddrage racegruppens penge. Dette, siger Kim, at intet tyder på.

Ordet gives til Marianne. Fortæller om BIG


Arbejdet i BIG har været i gang siden 31. januar 2009, hvor vi fik besked om, at der var flertal i Folketinget for at forbyde et stort antal racer, heriblandt vores egen. RAS viste sig at være et vigtigt grundlag for arbejdet for at bevare Bull Terrieren, fordi vi havde dokumenteret racens reelle historie og strategien for arbejdet, men også fordi vi havde et fælles grundlag, som racegruppen var enige om, og derfor kunne arbejde hurtigt med støtte fra racegruppen, som gav eminent opbakning til arbejdet.


BIG arbejder for alle racer i DTK. Hundeloven har store konsekvenser for alle hundeejere – ikke kun ejere af listehunde.
Den igangværende evaluering af hundeloven øger arbejdspresset, hvor BIG varetager diverse høringer, kommunikation med ordførere, udvalg, samarbejde med andre interesse organisationer m.m.
Information om BIGs 5 punkts plan og BIGs arbejde findes på bull-image-gruppen.dk og facebook.com/Bull.Image.Gruppen. I er altid velkomne til, at kontakte Marianne, hvis I ønsker yderligere information.


Den omvendte bevisbyrde er et problem for alle hundeejere, idet det ikke er fastlagt, hvilken dokumentation der anerkendes for hundens race. Det tyder dog på, at en DKK stamtavle accepteres. Det er en fordel at være medlem af Foreningen Fair Dog, hvis man kommer i en situation, hvor man har behov for juridisk rådgivning omkring hundeloven. De kompetencer er hverken til rådighed i DTK eller DKK.
Kontaktes man af politiet vedr. dokumentation af race eller bliver indblandet i et uheld med sin hund, så ager altid høfligt og venligt – og hvis du er medlem af Fair Dog, så kontakt dem hurtigst muligt.


Fremstå som gode eksempler på hundeejere. Tag generelt hensyn til andre, saml op efter din hund, hav den i snor, og hold din hund ind til dig, når du møder andre. Det er i gadebilledet, at vores hunde bliver dømt – og de bliver bedømt på ejernes adfærd.
Derfor skal alle Bull Terriers og ejere opføre sig upåklageligt. Hold kontakt til hvalpekøbere. Hjælp dem med støtte og råd. Anbefal dem indmelding i DTK. Evt. i Fair Dog.


Mini Bull Terrier er blevet meget populær, og da de er mindre, accepterer nogle ejere mere fra dem end fra deres store fætter standard B.T. Men det er også en Bull Terrier, og en MBT der opfører sig dårligt, skader vores race.
Derfor skal vi have godt og tæt samarbejde med Mini Bull Terrier gruppen. Kim tager fat i dette, så snart ny racerepræsentant for MBT er valgt og etablerer et samarbejde.


Kl. er 12. Der er frokost.

RAS


Marianne har løbende indhentet statistik materiale og indsamlet relevant materiale om f.eks. sundhed. Marianne ajourfører på RAS, så snart BIG arbejdet giver mulighed for det. Det forventes, at der kan laves en opdateret RAS 2013, som udkommer i 2014.


Fødevareministeriets arbejdsgruppe vedr. avl af dyr har udgivet sin rapport. Den vil medføre lovgivningsmæssige tiltag vedr. overtypning, arveligt betingede sygdomme. Den anbefaler specifikt, at der ikke avles på frygtsomme og aggressive hunde. Dette er bl.a. en udløber af den debatskabende BBC udsendelse om hundeavl.
Dette gør RAS til et endnu vigtigere værktøj for os.


Forskellige sundhedsrelaterede emner blev gennemgået og diskuteret.


Det er bekymrende, alle opdrættere ikke deltager på racemødet. Vi mangler også de aktive udstillere. Det er vigtigt, at alle bakker op om racegruppens arbejde med RAS. Kan opdrættere opfordre deres hvalpekøbere til at deltage i racemøderne og give udtryk for, at de er savnet.
Evt. kan opdrættere ringe til deres hvalpekøbere ang. deltagelse i næste racemøde., Dette indebærer selvfølgelig at hvalpekøberne skal være medlemmer af DTK.


Der registreres en stigende andel af Bull Terriers uden DKK stamtavle. Det kan være hunde med udenlandske stamtavler som ikke overføres til DKK, tavleløse hunde, blandinger – og helt andre racer/blandinger der registreres som Bull Terriers. Disse hunde kan også stamme fra hvalpefabrikker og ulovlig import. Disse hundes rygte og adfærd påvirker også os – og kan få lovgivningsmæssige konsekvenser for vores race. Det er vigtigt, at vi tænker kreativt for at vende denne farlige udvikling.


Der er i dag 60 medlemmer af DTK (bull gruppe medlemmer) mod 83 i 2009.
Vi skal have ”100%” af Bull Terrierne skal have DKK stambog , og vi skal have flere Bull Terrier medlemmer i DTK – følgende blev bl.a. diskuteret/foreslået:

 • Vi skal lave en ”Tænketank” der identificere årsager og løsninger.
 • Er prisen for høj til vores hunde
 • Er der for mange regler, begrænsninger, klausuler i kontrakter, der skræmmer hvalpekøbere fra at købe en DKK hund
 • Skal hundehandlere og illegal import meldes til Skat
 • Opdrættere skal sikre, at deres ”hvalpe” ikke anvendes til avl uden stamtavle.
 • Hvis man bliver vidende om avl uden stambøger, så forsøg at stoppe det. Mange gange kan man stoppe det med en konstruktiv snak.
 • Stop hvalpefabrikker på Gul og gratis.
 • Henvis altid til vores officielle webside og facebook
 • Medlemskab at DTKs Bull Terrier gruppe skal være attraktivt for alle Bull Terrier ejere.
 • Brug evt. stambog som argument for at hunden IKKE ryger med i kollision med politiet.
 • Standardbrev til nye opdrættere, hvalpekøbere etc.
 • DTK eller racerepræsentanter bør kontakte udmeldte medlemmer og spørge dem om årsag til udmelding af DTK.
 • Opfordrer folk til at skrive artikler + billeder til Terrier Nyt. Gøre Terrier Nyt attraktiv for Bull Terrier ejere at læse.
 • ”Fang” folk ind til racemødet til foråret.

Kim siger, at generelt er opdrættere med kennelmærke i DK gode og ansvarlige opdrættere. Dog kan Kim i sin egenskab som racerepræsentant naturligvis ikke forfordele nogle frem for andre, men henviser til hvalpelisten, hvis der kommer forespørgsler på hvalpe.


Mødedeltagerne ønskede ellers ingen ændringer i RAS.

Kim giver ordet til Ulrik og Jette til deres punkt sundhed.


Ulrik og Jette hjertescanner deres hvalpe inden salg. To raske hunde kan godt give en syg hvalp. Hvalpe kan scannes ved 8 ugers alderen, så man undgår at sælge en hvalp, der allerede her har udviklet alvorlig hjertelidelse.
Dog skal man stadig hjertescanne kommende avlsdyr, når de er 2 år gamle. Da hunden kan udvikle hjertesygdom senere. Man kan via Ekko gruppen finde lister på dyrlæger, som er autoriseret til at hjertescanne.


Jette forsøger at skaffe dokumentation for scanning af hvalpe til Marianne til RAS.


I fremtiden bliver forbrugersikkerheden skrappere. Det er opdrætteren, som skal bevise, at hunden ikke var syg ved salget, hvis reklamation rejses inden for det første halve år efter købet. Køber kan i større omfang end nu kræve penge retur, hvis der viser sig defekter på hunden efter købet.


Anbefal at hvalpekøbere udover den lovpligtige forsikring også sygeforsikrer sin hund.


Flere opdrættere forsikrer deres avlsdyr hos Agria med en avlsforsikring. Martine forsøger at holde øje med evt. afgørelser i forbindelse med udbetaling på avlsforsikringen, for at se om denne type forsikring er hensigtsmæssig.


Mette gennemgår via en hjertemodel hjertets funktion og opbygning. Fortæller i den forbindelse, at mange Sverige ikke har krav/anbefaling af hjertescanning, men kun ”lytning med stetoskop”.

Eventuelt


Susanne tilbyder midlertidigt hjem til hunde, der mangler hjem, og vil forsøge videre formidling. Bull Terrier skal ikke havne på internat.


Kim efterlyser svar på, hvordan det går med stor undersøgelse i England på at DNA teste for nyresygdomme hos Bull Terrier, som blandt andet Bull Terrier gruppen samt DTK gav større beløb til. Nyresygdom som først udvikles, når hunden er ca. 5 år. Du kan kun få et øjebliksbillede af nyrernes tilstand, når du får taget den almindelige nyreprøve (urin + blodprøve). Derfor er nyreprøver på avlsdyr en god ide at få foretaget en gang om året.
Marianne forsøger at følge op på, hvordan det går med den omtalte nyreforskning, som vi har bidraget med penge til.


Kim oplyser at næste racemøde forventes afholdt i foråret 2014.


Kim takker deltagerne for udvist god ro og orden samt konstruktiv og aktiv deltagelse i mødet, og mødet hæves ca. kl.15.00.


Med venlig hilsen

Kim Bressendorff
Ansvarlig Racerepræsentant for Bull Terrier

 

Racemøde 2012 [ Top ]

 

Racemøde aflyst

Der er kun 5 personer som har tilmeldt sig til racemødet for Bull Terriers den 19. maj 2012. Derfor har jeg besluttet at udsætte mødet til efteråret, nærmere følger ad de sædvanlige kanaler.

Dem der som aftalt har tilmeldt sig, har naturligvis alle fået besked pr. mail om udsættelsen af mødet.

Med venlig hilsen
Kim Bressendorff
Ansvarshavende racerepræstant for Bull Terrier

Racemøde for Bull Terrier 19. maj 2012

Hermed indkaldes til Racemøde for Bull Terriernes medlemmer i DTK.

 • Dato og tid: Lørdag den 19. maj 2012 fra kl. 10.00 til ca. 15.00
 • Sted: Korsør/Halskov området.
  Nøjagtig adresseangivelse for mødet vil blive fremsendt samtidig med endelig dagsorden senest 14 dage inden mødet finder sted på mail til de tilmeldte medlemmer, der har tilmeldt sig til racemødet.

Under mødet vil racegruppen være vært for en stor ostemad ved frokosttid samt 1 øl eller vand pr. person.
Om eftermiddagen vil der kunne købes for egen regning kaffe/the samt kringle.

Dagsorden:
 • Velkomst af racerepræsentanten
 • Kort omtale af Bull-Image Gruppens arbejde (BIG) – status
 • Racespecifik avlsstrategi opdatering (RAS) – Opdatering
 • Hvordan sikrer opdrættere og ejere racens fremtid?
 • Debat om DKK’s ændringerafavlsgodkendelsesreglerne, etiske regler med mere.
 • Diverse

For at kunne deltage i mødet skal I tilmelde jer senest den 28.04.12 (ihændedato) til Kim Bressendorff på min mailadresse breslaus@breslaus.dk.

På grund af presset tidstermin, og for at medlemmerne kan få mulighed for at komme med eventuelle nye punkter til dagsordenen, kan jeres tilmelding til racemødet kun ske pr. mail.


Såfremt der eventuelt blandt racens ejere måtte være nogen, der ønsker et særskilt punkt medtaget på dagsordenen, skal dette særskilte punkt ligeledes være mig i hænde pr. mail senest den 28.04.2012 inden kl. 22.00.


Med venlig hilsen

Kim Bressendorff
Ansvarlig Racerepræsentant for Bull Terrier

 

Racemøde 2011 [ Top ]

 

Da der ikke umiddelbart var presserende ting på dagsorden i 2011, blev der ikke afholdt racemøde.

 

 

Racemøde 2010 [ Top ]

 

Referat fra racemøde for Bull Terriers 25. september 2010

Dagsorden:

 • Velkomst af racerepræsentanten
 • Hvordan undgår vi fremover at vores race bliver tilføjet regeringens liste over forbudte racer? (Brainstorm/debat). 
 • RAS/PKS
 • Eventuelt

Fremmødte: Peter Nielsen (DTK). Kim Bressendorff, Slawek Gasiorowski, Mette Poulsen, Marianne Duchwaider, Sannie Nielsen, Kirsten Nielsen, Britta Hast, Martine Davidsen, Danni Pedersen, Henrik Lång, Philip Christensen, Jens Mølholm, Maria Falkenberg, Ulrik Hollensberg og Susanne Jensen.

 

Kim bød velkommen og fortalte om Marianne og Mettes arbejdsindsats i forbindelse med BIG og RAS. Marianne har brugt 750 timer på at knokle for vores race. Arbejdet omkring de forskellige medier- med henstilling til at få rettet fejlagtige oplysninger.

 

Økonomi. Udstillingen i Hedensted indbragte 18000kr. Så efter diverse præmier, rosetter og dommergaver er trukket fra, er der nu 21413,00kr. på vores race-konto. PS! Efter racemødet er der dog sket følgende: Dansk Terrier klub har lavet det endelige regnskab i forbindelse med Hedensted race udstillingerne og bedt Bull Terrier gruppen om at returnere 7834 kr. til Terrier klubben igen, som vi har fået udbetalt for meget. Der er derfor nu ”kun” 13.578 kr. i saldo på konto.

 

Der er alt for mange hvalpe uden stambøger ofte efter forældre med stambøger til salg på bla. Gi pote, hundegalleri, den blå avis osv.  Ulrik beder indtrængende om at opdrættere i salgs papirerne kan skrive, at hvalpen ikke må bruges til avl uden avls kåring, og ikke må benyttes på hunde uden stambøger eller som ikke er avls godkendte, for på den måde at forsøge at komme problemet til livs.

 

Kim mener, at problemet med de mange hunde, der sælges uden stambøger er et udtryk for at vores DKK hunde måske er blevet for dyre. Kim henviser til lederen i ’Hunden’, hvor DKK’s formand netop kommer ind på emnet/problemet og opfordrer DKK opdrætterne til at bruge pris differentiering i samme kuld alt efter om der er særlige farver eller køn, der er særligt efterspurgte.  Kim mener, at der som altid skal sorteres kraftigt i de mennesker, der henvender sig i forbindelse med et hvalpesalg, at det er ordentlige mennesker, der formodes vil være gode ambassadører for vores race, når de færdes rundt om i samfundet med deres hunde.

 

Vi opfordres alle til at tænke på diverse udtalelser særligt på udstillinger. Det er ikke ok at udtale sig ved ringsiden med påståede uverificerede udsagn om andres hunde, når de går ind i ringen, at hundene nok er syge er syge eller dopede!!!! Det er helt uhørt og kun med til at skabe indbyrdes stridigheder, som vi i Bull Terrier gruppen slet ikke kan tillade os i denne tid, hvor vores race er i risikozonen for et forbud, og hvor der er brug for, at vi alle sammen samarbejder og bruger vores kræfter i forening til at beskytte vores race i stedet for indbyrdes stridigheder.

 

Sunde avlsdyr. Kim opfordrer til at sundhedstesteavlsdyr for nyre (1 gang om året), hjerte og patella (en gang i hundens liv). Eventuelt Hvide hunde for hørelse (BAER test) 1 gang i hundens liv

 

Sannie fortæller om fordelene ved hjerte scanning. Dette for at udelukke de grelle tilfælde i forhold til hjerteproblemer. Dyrlæge Torkild Fælde? i Helsingborg tager 850 kr. for en scanning, hvilket er betydeligt billigere end i Danmark.

 

Marianne fortalte om mulighed for at deltage i et projekt vedr. hjertescanning. Hun vender tilbage med mere.

 

Landskampen i Holland. Kim fortæller at kvaliteten er blevet bred. Samt at mange danske kenneler netop vil være repræsenteret i landskampen dernede i år på grund af den bredere kvalitet, der er konstateret på Bull Terrier i Danmark.

 

Pointsystem. Kim spørger om alle er tilfredse med det nuværende point system til årets Bull Terrier. Han spørger til, om nogen har forslag til ændringer. Her bryder Peter Nielsen ind og oplyser om at DKK har nyt på vej. Der bliver givet udtryk for utilfredshed fra verdensudstillingen hvor kun BIR og BIM blev placeret og dermed opnåede point.

 

Sundhedsundersøgelse. Dyrlæge studerende June Lykke Thomsen har udarbejdet en stor sundhedsundersøgelse af Bull Terrieren. Denne er nu færdig, og det endelige resultat vil blive offentliggjort snarest. Resultaterne kan dog ikke siges at overraske i forhold til oplysningerne I Ras vedr. sundhed/Sygdomme. Allergi har en score på 33 %, nyrer-hjerte-patella har en score på 6-7 %. Der blev stillet spørgsmål ved undersøgelsens rigtighed, da der jo ikke foreligger dokumentation på de indsendte oplysninger. Der blev givet udtryk for bekymring omkring hvorvidt den undersøgelse vil ligge til grund for fremtidige avls-restriktioner. Dette mente Mette Poulsen ikke ville være tilfældet, men at der ville blive tale om anbefalinger i stedet. Der blev talt om underbid og hjørnetænder i ganen, hvortil Kim kunne oplyse, at det er et problem i  de lande, der kategorisk fokuserer meget  på korrekte sakse bid og udelukkende bruger korrekte sakse bid i avlen. Her dukker så problemet op med de for snævert ansatte hjørnetænder i stor forekomst.  Mange steder har man fundet ud af, at vejen til at få problemet med de for trangt ansatte hjørnetænder minimeret går gennem at med mellemrum at benytte avlsdyr med et mindre underbid.  Så kommer bredden i underkæben tilbage igen, og det paradoksale er, at der heller ikke kan konstateres en større forekomst af underbid på afkommet efter en et underbid og et korrekt sakse bid, end afkommet efter to korrekte sakse bid. Så en hund med underbid har uomtvisteligt sin værdi i avlen. Uden underbiddet i passende doser i avlsarbejdet, vil de trange hjørnetænder blive et mere og mere udtalt problem.

 

Der blev talt om at den systematiske sundhedsundersøgelse med fordel kunne gentages for eksempel hvert 3. år for at sikre et validt sammenligningsgrundlag og se om de forskellige foranstaltninger ad åre kan konstateres har hjulpet i form af færre syge hunde.

 

Der blev nævnt, at opdrættere tilbyder sine hvalpekøbere assistance ved udstilling og ligeledes oplyser hvad en udstilling koster. Udover dette, at alle der taler med andre mennesker snakker om de mange fordele ved at købe stamtavle hunde frem for hunde uden stambøger.  

 

Marianne Duchwaider fortæller: Amerikansk Staffordshire terrier er blevet forbudt. Dansk hunderegister har registreret 90 % af slagsen uden stamtavle. Det kunne også være sket for vores race. Hun opfordrer til at alle holder øje med de forskellige hjemmesider og kontakter www.engelskbullterrier.dk ved ukorrekte oplysninger, så disse kan blive rettet. Der er i Dansk Hunderegister set en voldsom stigning i registrerede hunde kaldet Bull Terrier, hvor man kan frygte at pitbulls og am. staffere uden stambog nu bliver registreret bevidst fejlagtigt som Bull Terriers, fordi vores race ikke er blevet forbudt og i et forsøg på at omgås forbuddet.

 

Bull Image gruppens ansatte advokat og spindoktor har bekræftet BIG i at have lagt den rette strategi. Rent politisk har BIG udført et kæmpestort arbejde. De forskellige kilder/politikere bliver udskiftet løbende. Problemet med observationslisten er, at denne er en rent administrativ instans, som ikke er offentligt tilgængelig.  Loven vil blive revurderet om 3 år, og da det er svært at komme af på observation listen, hvis man først er havnet der, gælder det om at vi slet ikke havner der. Der bliver fortalt om de forskellige partiers holdninger til de forskellige hunde racer.

 

Marianne foreslår, at man for at ændre folk og foreningers syn på vores race deltager massivt ved forskellige arrangementer. Det kan være foredrag i DKK, hvalpetræning, gå ture. Deltag i hundens dag i Tivoli.  Udenforstående skal oplyses om vores race på en ordentlig måde. Vi må repræsentere dem og vise os som pæne ordentlige mennesker. Sortere grundigt i hvalpekøbere.

 

Oplys dyrlægerne om fakta af vores race, og læg gerne vores folder hos dem som kan hentes på www.engelskbullterrier.dk Peter Nielsen foreslår at sende en folder til diverse dyrehospitaler.

 

Peter Nielsen fortæller om hans kontakt til politiet før en udstilling. Han søger tilladelse til at de forbudte racer kan udstille uden mundkurv.

 

Jan Birk fra dansk dyrlægeforening havde foretræde for regeringen. Vi takker for det.

 

Brainstorm:

 

Forskellige debatsider på nettet. Vær opmærksom på, om man kan slukke en ild eller holder den ved lige ved at deltage i diverse diskussioner. Evt. send link til www.engelskbullterrier.dk og bed om hjælp. Tag foldere med på udstillinger og del gerne ud. Vi har fået lov at lægge en stabel foldere på indgangsbordet på DTK udstillinger. Kim sørger for et optryk.

 

Det foreslås, at der på www.engelskbullterrier.dk bliver lavet en slags ”Hvad gør jeg med min Bull Terrier hvis?”. Denne kunne evt. indeholde ”Jeg skal af med min Bull Terrier, hvad gør jeg?”. Hvor der så ville stå nogle mulige løsninger. Vores racerepræsentant modtager gerne ideer til, hvad en sådan slags førstehjælps-kasse kunne indeholde. Dette kunne også forhindre hunden i at falde i de ”forkerte” hænder.

 

Der blev givet udtryk for manglende brugervenlighed af www.engelskbullterrier.dk

 

Marianne oplyser, at denne skal laves om, alligevel for at tilpasse den til de løbende ændringer.

 

Meld hvalpekøbere ind i DTK, indføj evt. i salgspapirer som betingelse.  Dog er det en god ide at spørge hvalpe køberne, om de nu også vil acceptere en sådan indmeldelse af dem i Dansk Terrier Klub. Det er nemlig ikke altid tilfældet. Opdrætter kan også vælge at betale for hvalpekøberne.

 

Marianne oplyser, at Bull Terrieren ligger i toppen på forsikringsselskabet Top Danmarks liste over hvilke hunde, der ødelægger mest. Dette er meget uheldigt fordi politikere og presse bruger denne information til unuanceret at fremstille vores race som farlig, idet de ikke kigger på at det jo er tingskade, der er registreret for og IKKE bid- og angrebsskader.  På denne måde kan man manipulere med virkeligheden og det sker.  Derfor må vi forsøge at få vores race væk fra denne ’top 10’ liste, så der ikke fremover bliver anmeldt så mange tingskader for vores race.

 

Gode råd for at minimere anmeldte tingsskader til forsikringsselskaberne. Brug kravlegård, tremmeseng, aflukket rum eller lignende så hvalpen ikke kommer til skade (bider ledninger) eller ødelægger en masse. Sæt evt. skilt i gangen om at gæster skal fjerne ting fra hundehøjde. Og ødelægger hunden, mens man er på job og den er alene, må man indrette særskilt rum, hvor den kan være uden mulighed for at ødelægge inventar og ejendele.  Her går den altså ikke med at have hunden i et lille bur i så mange timer. Her henvises også til særskilt artikel om dette emne af Mette Poulsen i samme nr. af’ Terrier Nyt’. 

 

Send meget gerne billeder til DKK og DTK af jeres skønne hunde så flere kommer til at kende til racen.

 

Der er skue i Vipperød ridehus d. 1-9-2011.  Den inviterede dommer Mrs. Deirdre Bateman, kennel Eirdred, England, er opdrætter af racen i England med flere engelske champions i sit opdræt Hun er på den engelske Bull Terrier Klubs A list for særlige anbefalede racedommere. Deirdre er en herlig upolitisk dommer og dermed ligeglad med, hvem der er i en anden ende af snoren. Hun kigger kun på hunden.  Deirdre har bedømt vores race for mange år siden og glæder sig til at se udviklingen på racen i Danmark siden hun var her sidst.

 

Kim takker for et godt og konstruktivt møde, hvor også mange opdrættere har været repræsenteret.  Og så er der mad.

 

Referenter: Susanne Jensen og Kim Bressendorff

 

 

Racemøde 2009 [ Top ]

 

Racemøde for Bull Terriers 31. oktober 2009

Hermed indkaldes til Racemøde for Bull Terriernes medlemmer i DTK.

Dato og tid: Lørdag den 31. oktober 2009 fra kl. 10.00 til ca. 16.00
Sted: Tommerup Hallerne, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup, Mødelokale 3.
Under mødet vil racegruppen være vært for en stor ostemad ved frokosttid samt 1 øl eller vand pr. person.
Om eftermiddagen: kaffe/the samt kringle

Dagsorden:

 • Velkomst/orientering af racerepræsentanten
  - revideret standard for bull terrier
  - Dommerseminar for bull terrier for nordiske dommere
  - DKK’s racespecifikke sundhedstest/krav undersøgelse
 • Debatten om "farlige" hunde
  - Status
  - Bull-Image-Gruppens arbejde
  - Hvordan sikrer opdrættere og ejere racens fremtid?
 • Racespecifik avlsstrategi
  - Status
  - Hvad skal der ske fremover?
 • Diverse

For at kunne deltage i mødet skal I tilmelde jer senest den 17.10.09 (ihændedato) til Kim Bressendorff på min mailadresse breslaus@breslaus.dk. På grund af en meget presset tids termin, og for at racens medlemmer kan få mulighed for at komme med eventuelle nye punkter til dagsordenen, kan jeres tilmelding til racemødet kun ske pr. mail. Indkaldelsen til racemødet samt dagsorden er samtidig den 25. August 2009 offentliggjort på Dansk Terrier Klubs hjemmeside under kalenderen og racespalten samt racens egen hjemmeside engelskbullterrier.dk

Såfremt der eventuelt blandt racens ejere måtte være nogen, der ønsker et særskilt punkt medtaget på dagsordenen, skal dette særskilte punkt ligeledes være mig i hænde pr mail senest den 17.10.2009 inden kl. 22.00.

Kommer der særskilte punkter til dagsordnen, vil der pr. e-mail senest den 17.10.09 inden kl. 23.00 blive genudsendt den ændrede dagsorden til de raceejere, der har tilmeldt sig racemødet.

På mødet vil DTK’S bestyrelse være repræsenteret ved Formand Vibeke Sørensen.
Kun medlemmer af DTK registreret i racegruppen for bull terrier kan tilmelde og stemmeret i henhold til gældende regler om stemmeret jf. klubbens vedtægter.

Med venlig hilsen
Kim Bressendorff
Ansvarlig Racerepræsentant for Bull Terrier

 

 

Racemøde 2008 [ Top ]

 

Racemøde i Bull Terrier gruppen 09.august 2008

Nedenstående referat findes også i Terrier Nyt, december 2008.


Den 9. August 2008 kl. 10.00, blev der afholdt racemøde for Bull Terrier gruppen i Tommerup hallernes Cafeteria i Tommerup. Der var tilmeldt 19 personer til mødet.


Dagsordenen var:

 • Velkomst v/racerepræsentanten
 • Præsentation af RAS
 • Eventuelt

Mødet startede med at undertegnede bød de 19 fremmødte medlemmer velkommen til mødet. Og oplyste at der ville bliver serveret en ostemad/kringle, øl/vand samt kaffe/the i løbet af dagen.


RAS blev præsenteret af arbejdsgruppen (Marianne Duchwaider, Mette Poulsen, Jette Hollensberg, Sannie Nielsen og undertegnede Kim Bressendorff).
Endvidere blev oplyst at der stadig kunne kommer tilføjelser/rettelser til RAS da indholdet ikke var statisk. Der er stadig mulighed for efterfølgende at komme med bidrag og forslag til RAS.


De fremmødte var generelt tilfredse med RAS. Det har også været et stort arbejde at frembringe så digert et værk. Især har Marianne Duchwaider samt Mette Poulsen lagt store kræfter i indsamling af materiale samt redigering af materialet.


Der var også interesse for diverse aktiviteter blandt de fremmødte Bull Terrier ejere. Blandt andet en gåtur med medbragt kaffe og småkager på Dyrehavsbakken i Klampenborg . I den forbindelse kunne de deltagende uddele racegruppens PR folder til interesserede under gåturen. Racefolderen kan også findes på engelskbullterrier.dk under RAS.


Ringtræning (udstillingstræning) for nye og også gamle Bull Terrier ejere var også en ting folk generelt efterlyste.
Også en løbende opdateret pointliste på racens hjemmeside blev foreslået.


Hele mødet foregik i en positiv og konstruktiv ånd. Der var rigtig mange opdrættere repræsenteret, men også en del almindelige Bull Terrier ejere. Der blev debatteret ivrigt, og mange synspunkter blev fremført, men alt i alt viste det sig, at vi var grundlæggende enige alle sammen om, hvad vej der var den rigtige at gå i forhold til RAS.


Dette var i øvrigt noget, som jeg bemærkede gjorde sig gældende under RAS gruppens arbejde. Alt i alt kan vi være forskellige mennesketyper og når konkurrencen er på det højeste, kan der falde en ”finke”, men grundlæggende er vi ikke så forskellige endda, når det drejer sig om de afgørende ting om vores races ve og vel.


Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle Bullere og deres ejere. Vel mødt i det nye år :-)


Med venlig hilsen


Racerepræsentant for Bull terrier Kim Bressendorff

Fra Terrier Nyt | Juni 2008

RAS udvalget har lagt sidste hånd på RAS og vi er ved at være klar til at ”gå i luften”.


Vi vil derfor gerne bede jer alle sammen om at reservere den 9. august, hvor vi afholder racemøde i Nyborg, fra kl. 10.00 til 15.00.
Her vil der være mulighed for at drøfte, kommentere, stille spørgsmål og fremkomme med forslag til RAS.


Vi sørger for, at RAS bliver lagt ud på enten en webside, som Bull Terrier gruppen får oprettet eller på en af RAS udvalgets medlemmers hjemmeside, således at alle har mulighed at få læst RAS inden mødet.


Mindre rettelser, stavefejl, grammatik, forståelsesmæssige problemer til RAS kan løbende sendes til RAS udvalgets medlemmer.


Ting af større karakter skal sendes til RAS udvalget senest 14 dage inden mødet, så RAS udvalgets medlemmer kan få mulighed for at forberede sig ordentligt inden mødet.


På Dansk terrier klubs hjemmeside under racen, vil jeg senest 3 uger inden mødet informere om, hvorfra RAS kan downloades.


Dagsorden og indkaldelse til racemødet til Racemødet, vil blive tilsendt til alle racens medlemmer af Dansk Terrier Klub med post inden for gældende deadlines.


RAS for Bull terrier har indebåret en stor indsats fra RAS udvalgets 5 medlemmer, og resultatet er ikke mindst på grund af Marianne Duchwaiders utrættelige og eminente indsats blevet særdeles professionelt.


Der er tale om et værk på over 170 sider med illustrationer og et sandt skatkammer af nyttige informationer for raceejere og opdrættere.


Nu er der endelig det opslagsværk på dansk, som så mange har efterlyst forgæves. Intet bogforlag vil give sig i kast med udgivelse af en bog om Bull Terrieren, da racen er for fåtallig herhjemme, men så kom den alligevel i form af RAS.


RAS kan løbende justeres og udvikles blandt andet ved hjælp af ideer og forslag fra raceejerne.


Kim Bressendorff | Ansvarshavende racerepræsentant

 

 
     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.