Bull Terrier

 

En unik hund til unikke mennesker

Opdateret 2015.07.12

Værktøjskassen

Oversigt

 

Under dette afsnit samles diverse materiale, der skal benyttes af Bull Terrier gruppens medlemmer og udvalg / arbejdsgrupper.

 

Bemærk Bull Terrier folderen, som du kan udskrive og uddele til folk, der spørger til racen.

 

Du kan downloade folderen under Publikationer.

 

 

 

 

 

 

Romany Romanesca (født 1968)

Publikationer  [ Top ]

Fra DTK BIG  [ Top ]

Fra DKK  [ Top ]

 

Vores informationsfolder om Bull Terrieren, som du kan uddele til folk, der vil vide mere om racen, kan downloades her:

Den skal udskrives på begge sider af et A4 papir og derefter foldes 2 gange (i zigzag).

 

Når den er foldet, er den ca. 9,8 cm bred og 21 cm høj og ser således ud:

 

Forside

 

 

 

På BIGs webside; www.bull-image-gruppen.dk - kan downloades en folder, der blev udgivet i forbindelse med ændring af hundeloven juli 2010.

 

 

Fra Dansk Kennel Klubs websider:

Medlemshvervning [ Top ]

Til dommere [ Top ]

Lovgivning [ Top ]

 

Herunder er Bull Terrier gruppens standardbreve til medlemshvervning:

 • Til ansøger af kennelmærke - offentliggjort i Hunden

  Pdf udgave (læsning)

  Word skabelon (anvendelse)

 • Til indehaver af kennelmærke - der ikke er medlem af Dansk Terrier Klub

  Pdf udgave (læsning)

  Word skabelon (anvendelse)

Ovenstående mangler endnu at blive udarbejdet og udgivet.

 

 

Herunder er Bull Terrier gruppens standardbreve til dommere:

 • Til dansk dommer, der netop er blevet autoriseret til Bull Terriers

  Pdf udgave (læsning)

  Word skabelon (anvendelse)

 • Til dansk dommer / dommeraspirant, der ønsker at blive autoriseret til Bull Terriers

  Pdf udgave (læsning)

  Word skabelon (anvendelse)

 • Følgebrev til udlån af DVD med racestandarden fra American Kennel Club

  Pdf udgave (læsning)

  Word skabelon (anvendelse)

Ovenstående mangler endnu at blive udarbejdet og udgivet.

 

 

Herunder er udvalgte links til lovgivning, der er relevant for hundeejere.

Diverse materiale [ Top ]

DKK ændring af regler [ Top ]

 

Sussi Frisch

Sussi Frisch er blevet citeret for en del fejlagtige udtalelser om Bull Terrieren, hvorfor racerepræsentanten har taget kontakt til hende. Sussi Frisch har fremsendt dette brev, hvor hun tager afstand til, at hun skulle være kommet med disse udtalelser.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Den 7. januar 2012 afholder DKK ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedr.:

 • Ændring af DKKs stambogsføringsregler
 • Ændring af DKKs kennelmærkebestemmelser
 • Drøftelse af DKKs etiske regler/anbefalinger

 

 
     
     

www.engelskbullterrier.dk | Copyright © - Bull Terrier gruppen | Dansk Terrier Klub
Alle rettigheder forbeholdes Bull Terrier gruppen eller opretshavere, der venligst har givet tilladelse til gengivelse af fotos, tekst m.m.
Materiale fra denne webside må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres.